Yâsin Suresi Müslümanlarca çok okunan bir suredir. Hemen hemen her ölen kimseye okunan ve bu vesile ile Yüce Allah’tan medet istenilen bir suredir. Mübarek gün ve gecelerde bol bol okunan bu sure, Müslümanların dillerinden düşürmedikleri bir vird olmuştur. Zaman ve mekânlara göre diğer surelere nispeten sevabı çok olan bir suredir. Ne kadar okunsa o kadar haz ve lezzeti vardır.

Peygamberimiz Efendimiz (asm) buyuruyorlar ki: “Cenab-ı Hak, Tâhâ ve Yâsin surelerini yerleri ve gökleri yaratmadan bin sene önce Kendisi bizzat okumuştu. Melekler Kur’ân sesini duyunca, ‘Müjdeler olsun şu surelerin ineceği ümmete, yine müjdeler olsun şu sureleri hıfz edenlere ve bu surelerle konuşanlara’ dediler.”

“Yâsin suresi Kur’ân’ın kalbidir. Ahireti niyet ederek okuyan mutlaka affolunur. Ölülerinizin üzerine Yâsin okuyun.”

“Her şeyin kalbi vardır. Kur’ân’ın kalbi de Yâsin’dir. Kim Yâsin okursa Kur’ân’ı on defa hatmetmiş kadar sevap kazanır.”

“Kim ki geceleyin Allah rızası için Yâsin okursa Allah günahlarını bağışlar. Sizler de ölülerinize Yâsin okuyunuz.”

Hz Enes’ten gelen bir rivayete göre Peygamberimiz şöyle buyuruyor: “Kim ki her gece Yâsin-i Şerifi okumaya devam ederse öldüğü zaman şehit olarak ölür.”

“Kim ki Yâsin-i Şerifi okursa Cennet kapıları ona açılır. İstediği kapıdan oraya girer. Onun için ne azap ve ne de hesap vardır. Her ayetine karşılık on bin sevap verilir.”

“Cennet ehli ancak Tâhâ ve Yâsin surelerini okuyacaklardır.”

Resulullah (asm) buyuruyor: “Kim her Cuma ziyaret ederek annesi ve babasının veya ikisinden birisinin kabri başında Yâsin okursa, Cenab-ı Hak her harfine karşılık ona mağfiret buyurur.”

“Kim gece Yâsin okursa sabahleyin bağışlanmış olarak kalkar.”

“Kim Yâsin ve Duhan Suresini Cuma gecesinde, inanarak ve sevabını umarak okursa geçmiş günahları bağışlanır.”

“Kim Cuma gecesinde iki rekât namaz kılar ilk rekâtında Yâsin ve ikinci rekâtında Mülk Suresini okursa Allah ona her harf için bir nur verir, önünü ışıklandırır, amel defterini sağ eliyle alır, Cehennemden kurtulmaya kendisine berat verilir. Yakınlarından 70 kişiye şefaat eder.”

Yine Efendimiz (asm) buyuruyor ki: “Kim Cuma günü Yâsin ve Saffat surelerini okur, sonra Allah’tan bir şey isterse Cenab-ı Allah istediğini ona verecektir.”

Buraya kadar yazdığımız hadis meallerinden de anlaşıldığı gibi Yâsin Suresinin faziletlerini yazmakla bitiremeyiz. Bize düşen vazife yukarıda geçen hadisler ışığında yolumuzu onunla aydınlatmak, onun nurundan istifade etmektir. Ölülerimize, dirilerimize manevî faydamız için Kur’ân okumaya devam edelim.

Sayfayı Paylaş!

Bu sayfayı arkadaşlarınla paylaş! ;)