Okunuşu: “Ve tüb aleynâ yâ tevvâbü yâ hakîmü tevbeten nasûhan liekûne minellezîne izâ fealû fâhişeten ev zalemû enfüsehüm zekrullahe festeğferu li zünübihim vemen yeğfiruzzünûbe illallâhu (1)

“Estağfirullâh el azîm el kerîm ellezî lâ ilâhe illâ hüve el hayyel kayyûme ve etûbü ileyhi sübhânehu.”

Meali: “Tevbemizi kabul eyle, ey tevbeleri çok çok kabul eden Tevvab! Herşeyi yerli yerinde ve hikmetle yaratan Hakîm.

“Bir kötülük işlediklerinde veya nefislerine zulmettiklerinde Allah’ı hatırlayın, Ondan günahları için af dileyen kimselerden olmam için samimî bir tövbe ile tevbemi kabul eyle, ey tevbeleri çok kabul eden Tevvab! Ey herşeyi yerli yerinde yapan Hakîm! Allah’tan başka günahları bağışlayan kim vardır?

“Büyüklük ve kerem sahibi olan, kendisinden başka ilâh olmayan, hayat sahibi ve bütün varlıkları ayakta tutan Allah’tan af diliyorum. Ona tövbe ediyorum ve Onu bütün kusur ve noksan sıfatlardan tenzih ediyorum.”

Sayfayı Paylaş!

Bu sayfayı arkadaşlarınla paylaş! ;)