Okunuşu: “Sübhânellâhi ve’l hamdü lillahi velâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber, velâ havle velâ kuvvete illâ billâhi’l- aliyyi’l-azîm. Vessalâtü ve’s-selâmü alâ Resulillâhi Muhammedin sallallâhu aleyhi ve sellem. Allâhümme îmânen bike ve tasdîkan bikitabike ve vefâen bi ahdike ve’t-tibâen li sünneti nebiyyike ve habîbike sallallâhu aleyhi ve sellem.”

Meali: Şanı yüce Allah’ı tesbih ve tenzih ederim. O bütün noksan sıfatlardan uzaktır. Hamd, Allah’a mahsustur. Allah’tan başka hiç bir ilâh yoktur. Allah en büyüktür. Emirlerine uymak, yasaklarından sakınmak için gereken güç ve kuvvet ancak Allah’tandır.

Allah’ım, Sana iman ederek, kitabını tasdik ederek, Sana verdiğim söz ve ahde bağlı kalarak ve sevgili peygamberin Hz. Muhammed’in (asm) sünnetine uyarak bu ibadeti yapıyorum.

Sayfayı Paylaş!

Bu sayfayı arkadaşlarınla paylaş! ;)