Okunuşu: “Allahümme ente Rabbî lâ ilâhe illâ ente halektenî ve ene abduke ve ene alâ ahdike ve va’dike mastata’tü eûzü bike min şerri mâ sana’tü ebû’u leke bi ni’metike aleyye ve ebû’u bizenbî fağfirlî zünûbî fe innehû lâ yağfiruz’zünûbe illâ ente bi rahmetike yâ erhame’rahimîn.”

Meali: “Allah’ım! Sen benim Rabbimsin. Senden başka (ibadete lâyık) hiç bir ilâh yoktur. Ancak Sen yarattın. Şüphesiz ben Senin kulunum. Gücüm yettiği kadar, Zat-ı Ecel-i Âlâna verdiğim sözde durmaya çalışıyorum. Yâ Rabbi! İşlediğim günahların şerrinden Sana sığınıyorum. Bana lütuf ve ihsan buyurduğun nimetleri ikrar ve itiraf ediyorum. Yâ Rabbi! Beni mağfiret buyur (günahlarımı bağışla), zira Senden başka günahları bağışlayacak (mağfiret edecek, af edecek) yoktur.

Sayfayı Paylaş!

Bu sayfayı arkadaşlarınla paylaş! ;)