Okunuşu: “Allahümme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ seyyidinâ Muhammedinillezî tenhallü bihil ukadü. Ve tenfericu bihil kürabü. Ve tükdâ bihil hevaîcü. Ve tünâlü bihirreğîbü. Ve hüsnul hevâtimi. Ve yüsteskal gamâmü bi vechil kerîmi. Ve alâ âlihi ve sahbihi fî külli lemhatin ve nefesin bi adedi külli ma’lûmin leke.”

Meali: “ Ey Allah’ım! Mükemmel (en güzel), bir salât ve mükemmel (tastamam) bir selâm ile seyyidimiz Efendimiz Hz. Muhammed’e salât ve selâm eyle. Öyle ki, onun vesilesiyle düğümler çözülür (müşküller, zorluklar hallolur, düzelir yoluna girer). Onun vesilesiyle sıkıntı ve kederler kendiliğinden kaybolur. Onun vesilesiyle hacetler (ihtiyaçlar) yerine getirilir. Onun vesilesiyle gönülden arzu edilen dilek ve muratlar gerçekleşir. Güzel akıbetler, (hayırlı sonuçlar, iyi neticeler) onunla elde edilir. Onun yüzü suyu hürmetine bulutlardan yağmur dökülür (yağar). Aynı salât ve selâmı onun Âl ve Ashâbına da eyle. Öyle ki, her an ve her nefes Sana malûm olan şeyler sayısınca.”

Zorluk ve sıkıntılar karşısında 4444 defa bu Salât-ı Tefriciye’yi okuyan bir kimse, Allah’ın izniyle musibetlerden kurtulur. Ateşin odunu yakıp yok ettiği gibi, bütün dertleri, kederleri ve sıkıntıları yok eden Salât-ı Tefriciye’ye “Salât-ı Nariye” de denilmiştir.

İnsanın kulluğu İlâhî emir gereğidir. Ve neticesi ise Allah’ın rızasına bakar. Fayda ve meyveleri âhirete yöneliktir. Dünyaya ait gayeler doğrudan istenilmez. Evrad ve zikirler, salâvatlar Allah rızası için yapılır. Allahü Taalâ fazlından ve gizli hazinesinden istenilmeden bazı meyvelerini dünyada da verirse bu insanın şükrünü ve şevkini artırıcı manevî moral olur.

Ebu Hüreyre (ra) dan rivayetle:

Resulullah (asm) şöyle buyurmuştur:

“Yâ Ebâ Hüreyre! Mahşerde Arşın gölgesinde benimle beraber bulunup musafaha etmek istersen, bana günde yüz defa salâvat getir. Mahşerde benim havuzumdan içmek istersen, mümin kardeşinle üç günden fazla küsülü durma. Şarap içenden ve haram yiyenden kendini uzak tut.”

Sayfayı Paylaş!

Bu sayfayı arkadaşlarınla paylaş! ;)