Recep ayı üç aylardan bir aydır. Bu mübarek ayın fazileti hakkında Peygamber Efendimizin (asm) pek çok hadisleri vardır. Bu ayla ilgili bir hadis-i şerifte Efendimiz (asm) buyuruyorlar ki: “Allah Taalânın en çok sevdiği aylardan birisi bu aydır. Bu mübarek ayda kan dökmek, kavga etmek yoktur. Recep ayında Allah peygamberlerinin tevbelerini kabul etmiş ve evliyasını da düşmanlardan kurtarmıştır.

Bir kimse bu ayda oruç tutarsa Allah ona üç şey ikram eder.

  1. Geçmiş günahlarını affeder.
  2. Hayatında ona kötü ve çirkin şeyleri yaptırmaz.
  3. Kıyamet gününün susuzluğundan kurtulur.

Yaşlı bir adam ayağa kalkarak, “Yâ Resulallah! Ben yaşlı olmam hasebiyle bu ayın tamamında oruç tutamam, ne yapabilirim? diye sordu.

Resulullah (asm), “Receb’in ilk, orta ve son günlerinde oruç tutarsan tüm ayı oruç tutmuş gibi sevap kazanırsın. Çünkü bir iyilik on katıyla karşılık görür” buyurdular.

Bu aya mahsus bir namaz olmamakla beraber, Peygamberimizin (asm) kıldığı bir namaz vardı ki Efendimiz bununla ilgili şöyle buyurur:

“Her kim ki Receb’in ilk Perşembe günü oruç tutar, sonra akşam ile yatsı veya yatsı ile gecenin üçte biri arasında, her rekâtta bir Fatiha, bir Kadir, on iki İhlâs suresi okuyarak, iki rekâtta bir selâm vermek üzere on iki rekât namaz kılarsa ve selâm verdikten sonra yetmiş kerre, ‘Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyil ümmiyyi ve alâ âlihi’ der ve sonra secdeye kapanır, secdede yetmiş kerre, ‘Subbûhun kuddûsun rabbul melâiketi ver rûh’ der sonra başını kaldırır, yetmiş kerre, ‘Rabbiğfir verham ve tecâvez ammâ ta’lem’ der sonra secdeye kapanır, birinci secdede okuduklarını aynen tekrar eder ve bu secdeyi yaparken, Allah’tan dilerse, isteği yerine gelir.”

Efendimiz devamla buyurdular ki: “Bu namazı kılan kimsenin deniz köpükleri, kum taneleri, dağların ağırlığı ve ağaç yaprakları kadar günahı olsa da, Allah (c.c.), onun bütün günahlarını affeder. Ayrıca bu kişi akrabasından Cehenneme giden yedi yüz kişiye de şefaat eder.”

Resulullah en çok bu ayda şu duayı yapardı:

1. Okunuşu: “Allahümme bârik lenâ fî recebe ve şa’bâne ve belliğnâ ramazane. Veğtim lenâ bil imâni ve yessir lenâ bil Kur’âni.”

1. Meali: Allah’ım Recep ve Şaban aylarını bize mübarek kıl, Ramazan’a da bizleri ulaştır. Bize imanla ve Kur’an’la yardım et.

Recep ayının ilk on gününde her gün:

2. Okunuşu:”Sübhânellahil hayyül kayyûm.”

2. Meali: Hay ve Kayyum olan Allah’ı her türlü noksan sıfatlardan tenzih eder ve onu tesbih ederim.

İkinci on günün her gününde:

3. Okunuşu: “Sübhânellahil ehadissamed.”

3. Meali: Bir ve Samed olan Allah’ı her türlü noksan sıfatlardan ve kusurlardan tenzih eder ve onu tespih ederim.

Son on günün her gününde:

4. Okunuşu: “Sübhânellahil ğafûrurrahim” diyerek tesbihatta bulunmalı.

4. Meali: Bir ve samed olan Allah’ı her türlü noksan sıfatlardan ve kusurlardan tenzih eder ve onu tespih ederim.

Ayrıca bu ayda kılınan 60 rekâtlık bir namaz vardır ki, bu namaz, akşam vakti ile yatsı vakti arası kılındığı gibi gece yarısı teheccüt namazı vaktinde de kılınır. Bu namazı kılmak isteyen kimse önce bir tövbe ve istiğfar ederek bu namaza niyet eder. Allahu Ekber diyerek namaza başlar. Her bir rekâtta bir Fatiha, üç Kâfirun suresi ile üç İhlâsı okur. İki rekâtta bir selâm verir, 10 rekâtı böylece tamamlar.

Namazın bitiminde 11 defa,

5. Okunuşu: “Lâ ilâhe illallahu vahdehû lâ şerîke lehû. Lehül mülkü velehül hamdü yühyî ve yümîtü ve hüve hayyûn lâ yemûtu bi yedihil hayr ve have alâ külli şeyin kadir” denilir.

5. Meali: Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur. O tektir. Ortağı yoktur. Mülk Onundur. Hamd de Ona mahsustur. Hayatı veren Odur. Ölüme mazhar eden de O. O ölmeyen diridir. Her türlü hayır Onun elindedir. Oun herşeye gücü yeter.

Bu namaz Recebin onbiri ile yirmisi arasında kılınırsa, namazdan sonra 11 defa

6. Okunuşu: “İlâhen vâhiden sameden ferden vitran hayyen kayyûmen dâimen ebeden,” diye dua edilir.

6. Meali: Allah, Birdir, Sameddir. Bir ve tektir, Diridir ve Daimi ve Ebedîdir.

Eğer bu namaz Recep ayının 21 ile 30’u arasında kılınırsa, namazdan sonra,

7. Okunuşu: “Allahümme lâ mania limâ e’tayte velâ mu’tiye limâ mena’te velâ râdde limâ kadeyte velâ mübeddile limâ hakemte velâ yenfeu zel ceddi minkel ceddü. Sübhâne rabbiyel aliyyil a’lâl kerîmil vehhâbi yâ vehhâbü yâ vehhâbü yâ vehhâbü” dedikten sonra bildiği dualarla devam eder.

7. Meali: Allah’ım! Sen verirsen kimse mani olamaz. Sen yasaklarsan kimse alamaz. Sen reddersen kimse yerine getiremez. Sen takdir edersen kimse değiştiremez ve fayda veremez. Şeref ve büyüklük sahibi olan Allah! Her türlü yücelik ve büyüklük sana aittir. Her türlü noksan sıfatlardan uzak olan yücelik kerem sahibi ve ey Vehhab olan Rabbimiz.

Sayfayı Paylaş!

Bu sayfayı arkadaşlarınla paylaş! ;)