1. Okunuşu: “İnne salâtî ve nüsükî ve mehyâye ve memâtî lillâhi Rabbil âlemîn. Lâ şerîke lehu ve bi zâlike ümirtü ve ene evvelül müslimîn.”

1. Meali: “Muhakkak ki benim namazım, ibadetlerim (kurbanım), hayatım ve ölümüm âlemlerin Rabbı olan Allah içindir. Onun ortağı, şeriki ve benzeri yoktur. Ben onunla emrolundum ve ben Müslüman olanların ilkiyim.”

2. Okunuşu: “Rabbi edhilnî müdhale sıdkin ve ehricnî mührace sıdkin vec’allî min ledünke sültânen nesîra.”

2. Meali: “Ey Rabbim! Beni takdir ettiğin yere gönül rahatlığı ve selâmetle girmek nasip eyle. Oradan gönül rahatlığı ve selâmetle çıkmak nasip eyle. Sen bana tarafından yardımcı bir kuvvet ihsan eyle.”

3. Okunuşu: “Rabbi immâ türiyennî mâ yûadûne. Rabbi felâ tec’alnî fil kavmizzâlimîn.”

3. Meali: “Ey Rabbım! Şayet onlara vaad olunan azabı bana mutlaka göstereceksen, beni o zalim kavmin arasında bulundurma, ey Rabbim!”

4. Okunuşu: “Rabbi eûzü bike min hemezatişşeyâtîni, ve eûzü bike Rabbi en yehdurûn.”

4. Meali: “Ey Rabbim! Şeytanların vesveselerinden Sana sığınırım. Ey Rabbim! Onların yanımda bulunmalarından da Sana sığınırım.”

5. Okunuşu: “Rabbiğfir verham ve ente hayrurrahîmin.”

5. Meali: “De ki: Ey Rabbim, bağışla ve merhamet et. Merhamet edenlerin en hayırlısı Sensin.”

6. Okunuşu: “Hasbiyallâhu lâ ilâhe illâ hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül arşil azîm.”

6. Meali: “Bana Allah yeter. Ondan başka Kendisine ibadet edilecek hiç bir ilâh yoktur. Ben ancak Ona güvenip bağlandım. Ve O, büyük arşın Rabbidir.”

7. Okunuşu: “Semi’nâ ve eta’nâ ğufrâneke Rabbenâ ve ileykel mesîr.”

7. Meali: “Biz, duyup işittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Affını, mağfiretini dileriz. Dönüş ancak ve ancak Sanadır.”

8. Okunuşu: “Rabbenâ lâ tüâhiznâ innesînâ ev ahta’nâ, Rabbenâ velâ tahmil aleynâ isran kemâ hameltehü alellezîne min kablinâ, Rabbenâ velâ tühammilnâ mâ lâ tâkete lenâ bih, va’fu annâ, veğfirlenâ, verhamnâ, ente mevlânâ fensurnâ alel kavmil kâfirîn.”

8. Meali: Ey Rabbimiz! Unuttuk, yahut yanıldıysak, bizi tutup sorguya çekme.

Ey Rabbimiz! Bizden evvelkilere yüklediğin gibi üstümüze ağır bir yük yükleme. Ey Rabbimiz! Takat getirmeyeceğimizi bize yükleme. Bizden (çıkacak günahları) sil, bağışla, bizi yarlığa, bizi esirge. Sen Mevlâmızsın bizim. Artık kâfirler güruhuna karşı da bize yardım et.

Peygamberimizin (asm) en büyük duası Kur’ân’dır. Kur’ân baştan sona bir dua kitabıdır. Yukarıda geçen dua mahiyeti taşıyan ayetleri Peygamberimiz her zaman okumuştur. Ve bu duaları okumayı ümmetine tavsiye etmiştir. Bu ayetler her biri birer şifa kaynağı ve bütün kâinat hükmü ve tasarrufu altında bulunan bir Zat’tan ihtiyaçlarının ve sıkıntılarının giderilmesi için okunan dualardır. Bizim de o seçkin Peygamberin Aleyhissalâtü Vesselâmın ümmeti olarak vazifemiz, onun yolunda gitmek, onun sünnetine sarılmaktır. Ebedî kurtuluş, onun insanlığa belki bütün cin ve meleklere getirdiği hidayetteki hayırlı yoludur.

Sayfayı Paylaş!

Bu sayfayı arkadaşlarınla paylaş! ;)