Okunuşu: “Allahümmağfirlî verhamnî ve elhiknî birrefîkil a’lâ.”

Meali: “Allah’ım! Beni mağfiret eyle, bana merhamet buyur, beni refik-i a’lâya ulaştır, lütfeyle yâ Rabbi.”

Bu dua Peygamber Efendimizin en son duasıdır. Bu duayı okuduktan sonra Rabbine kavuşmuştur. Bizlere de örnek bir duadır. Çünkü bizlere de emr-i hak her an gelebilir. Onun için her zaman hazırlıklı olmalıyız.

Sayfayı Paylaş!

Bu sayfayı arkadaşlarınla paylaş! ;)