Kadir Gecesi

Bütün insanlığa huzur ve mutluluk yollarını gösteren ve bu geceye kıymet ve kudsiyet kazandıran şey, Kur’ân-ı Kerîm’in Peygamber Efendimize Ramazan ayında ve Kadir Gecesinde indirilmiş olmasıdır. Duhan Suresinin 3. ayetinde de Kur’ân’ın mübarek bir gecede indirildiği...

daha fazla bilgi edinin

Medine-i Münevvere’den Ayrılırken Okunacak Dua

Okunuşu: “Allahümme lâ tec’al hâzâ âhiral ahdi biharami Resulike, ve yessir liyel avde ilel harameyni sebîlen sehleten bimennike ve fadlike, verzuknil afve velâfiyete fiddünyâ velâhirati ve ruddenâ sâlimîne ğâibine ilâ evtâninâ âminîne. Meali: Allah’ım, Habibinin...

daha fazla bilgi edinin

Peygamberimize Veda Ederken Okunacak Dua

Okunuşu: “Allahümmeftah aleyye ebvâbe rahmetike verzüknî fî ziyâreti kabri nebiyyike sallâllahü aleyhi ve selleme mâ razektehü evliyâeke ve ehle tâetike veğfirlî verhamnî yâ hayra mes’ûlîn.” Meali: Allah’ım, bana rahmet kapılarını aç. Resul-i Ekrem’in kabrine yaptığım...

daha fazla bilgi edinin

Hz. Ömer’in Kabri Başında Okunacak Dua

Okunuşu: “Esselâmü aleyke yâ emîral müminîne, esselâmü aleyke eyyühel fâruku ve rahmetüllâhi ve berakâtühü, cezâkellâhü an Resulillâhi fil kıyâmi bi emri dînihi ba’dehü, esselâmü aleyküm yâ Eba Bekrissıddîk ve Ömera’l Fârûk. Feş’fa’ lenâ inde Resulillâhi sallallâhu...

daha fazla bilgi edinin

Hz. Ebu Bekir’in Kabri Başında Okunacak Dua

Okunuşu: “Esselâmü aleyke yâ sahibe resûlillahi fil gâri ve refîkihi fil esfâr. Esselâmü aleyke eyyühessıddîku, cezâkellahu an Resulillahi hayral cezâi ve radiyallâhu anke ve ahsenerrıdâ, esselâmü aleyke yâ emîral müminîne.” Meali: Ey mağarada ve yolculuklarda...

daha fazla bilgi edinin

Tıraş Olduktan Sonra Okunacak Dua

Okunuşu: “Elhamdülillahillezî kadâ annâ nüsükenâ, Allahümme zidnâ îmânen ve yakinen ve tevfîkan ve afven vağfir lenâ velâ bâinâ ve ümmehâtinâ vel müslimîne ecmaîn.” Meali: Haccın farzlarını tamamlamayı nasip eden Allah’a sonsuz hamd ve sena olsun. Allah’ım, imanımızı...

daha fazla bilgi edinin

Tıraş Olmadan Önce Okunacak Dua

Okunuşu: “Elhamdülillahi alâ mâ hedânã vel hamdülillahi alâ mâ en’ame bihi aleynâ, Allahümme hâzihi nâsıyetî fe tekabbel minnâ veğfir lî zünûbî, Allahümmeğfir lî velil muhallikîne vel mukassırîne vâ vâsiel mağfireti, âmin.” Meali: Bize hidayet nasip ettiği için...

daha fazla bilgi edinin

Şeytan Taşlanırken Okunacak Dua

Okunuşu: “Bismillah, Allâhu Ekber, rağmen lişşeytâni ve hizbihi, Allâhummec’ alhü haccen mebrûran, ve zenben mağfûran, ve sa’yen meşkûran, ve amelen sâlihan makbûlen, ve ticâraten len tebûr. Bi keramike yâ ekramel ekramîn, ve bi rahmetike yâ erhamerrahimîn.” Meali:...

daha fazla bilgi edinin

Mina’da Okunacak Dua

Şafakla beraber Müzdelife’den ayrılarak, Mina’ya yönelinir; yolda telbiye, zikir ve dualarla yola devam edilir. Mümkün mertebe telbiyeyi bol bol yapmalı, çünkü artık telbiye yapmanın sonuna gelinmiştir. Hac ömürde bir defa farz olduğu için bir daha böyle bir imkân ele...

daha fazla bilgi edinin
Toplam 25 sayfa, 8. sayfa gösteriliyor.« İlk...678910...20...Son »

Namaz Vakitleri

İstenilen şehre ait veriler alınamadı!