Âmene’r- Resulü’nün Fazileti

Bakara Suresinin son iki ayeti olan “Âmene’r- Resulü” nün fazileti. Bu iki ayet Bakara Suresinin son iki ayeti olup, okunması çok sevap olan ayetlerdir. Peygamber Efendimiz Mirac’a çıktığı zaman bu kendisine bir lütuf olarak ihsan edilmiştir. Bu ayetlerin okunması...

daha fazla bilgi edinin

Kur’ân’ı Ezberleme Duası

Okunuşu: “Âmentü billâhil vâhidil hakkil mübîn, vahdehü lâ şerîke lehü ve kefertü bimâ sivâh.” Meali: “Tek olan, her şeyi açık ve zâhir olan Allah’a inandım. Zira O tektir, şeriki yoktur. Onun gayrisine inanmıyorum, kabul etmiyorum.” Bu dua hafızlık yapan kimselerin...

daha fazla bilgi edinin

Kur’ân’ın Yüceliği ve Fazileti

Semavî kitaplar arasında en yüce ve en mükemmel olan Kur’ân-ı Kerîm diğer semavî kitaplara nispeten üstünlüğü tartışılmayacak derecede bir yüceliğe sahiptir. Kur’ân baştan sona mu’cizedir. Kur’ân-ı Kerîm evrenseldir. Yalnız bir millete veya bir zümreye inmiş değil,...

daha fazla bilgi edinin

Hz. Ebu Bekir’in Duası

Okunuşu: “Allahümme fâtirassemâvâti vel ardi âlimel gaybi veşşehâdeti Rabbe külli şey’in ve melîkehu eşhedü en lâ ilâhe illâ ente eûzü bike min şerri nefsî ve şerrişşeytâni ve şirkihi.” Meali: “Ey yer ve gökleri yaratan, gizli ve âşikâre her şeyi bilip her şeye malik...

daha fazla bilgi edinin

Hz. Âişe’nin Duası

Okunuşu: “Allahümme innî ed’ûkellâhe ve ed’ûker’Rahmâne ve ed’ûkel berrer’Rahîme ve ed’ûke bi esmâikel hüsnâ mâ alimtü minhâ vemâ lem a’lem en tağfiralî ve terhamenî.” Meali: “Allah’ım, Sana Allah isminle dua ediyorum. Rahman isminle dua ediyorum, Sana Ber, Rahim...

daha fazla bilgi edinin

Peygamberimize Emredilen Dualar

1. Okunuşu: “İnne salâtî ve nüsükî ve mehyâye ve memâtî lillâhi Rabbil âlemîn. Lâ şerîke lehu ve bi zâlike ümirtü ve ene evvelül müslimîn.” 1. Meali: “Muhakkak ki benim namazım, ibadetlerim (kurbanım), hayatım ve ölümüm âlemlerin Rabbı olan Allah içindir. Onun ortağı,...

daha fazla bilgi edinin

Hz. Yunus’un Duası

1. Okunuşu: “Lâilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minezzalimîn.” 1. Meali: “Allah’ım! Senden başka hiç bir ilâh yoktur. Seni noksan sıfatlardan tenzih eder ve tesbih ederim. Doğrusu ben, kendime yazık ettim, kendine zülmedenlerden oldum.” Bu dua Hz. Yunus’un (as)...

daha fazla bilgi edinin

Hz. Mûsa’nın Duası

1. Okunuşu: “Kâle ‘Rabbi innî lâ emlikü illâ nefsî ve ehî fefruk beynenâ ve beynel kavmil fâsikîn.’“ 1. Meali: Mûsa “Ey Rabbim!” dedi. “Ben, ancak kendimle kardeşimden (Harun) başkasına sahip değilim, (yani diğerlerine söz geçiremiyorum). Artık bizimle bu fâsık...

daha fazla bilgi edinin

Hz. Şuayb’ın Duası

Okunuşu: “Rabbeneftah beynenâ ve beyne kavminâ bil hakki ve ente hayrul fâtihîn.” Meali: “Ey Rabbimiz! Bizimle kavmimiz arasında hak olan hükmünü (göster). Sen hüküm verenlerin (en âdili), en hayırlısısın.” Bu dua da Hz. Şuayb’ın (a.s.) duasıdır. Bu duayı kavmine...

daha fazla bilgi edinin
Toplam 25 sayfa, 3. sayfa gösteriliyor.12345...1020...Son »

Namaz Vakitleri

İstenilen şehre ait veriler alınamadı!