Kâbe Tavaf Edilirken Okunacak Dua

Okunuşu: “Allahümme inne hâzel beyte beyteke vel hareme haramuke vel emne emnüke ve hâzâ mekâmul âizi bike minennâri feharrim luhûmenâ ve beşeranâ alânnâri.” Meali: “Allah’ım, bu beyt Senin beytin, harem de Senin haremindir. Emniyet Senin emniyetindir. Bu hayırlı yer...

daha fazla bilgi edinin

Haceru’l Esved Öpüldükten Sonra Okunacak Dua

Okunuşu: “Allahümme îmânen bike ve tasdîkan bikitâbike ve vefâen bi ahdike vettibâen li sünneti nebiyyike Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem.” Meali: “Allah’ım, Sana inandım, kitabını kabul ettim. Sana verdiğim sözü tutuyorum, bozmadım. Senin nebin Muhammed...

daha fazla bilgi edinin

Kâbe Karşısında Okunacak Dua

Okunuşu: “Allahümme zid beyteke teşrîfen ve ta’zîmen ve tekrîmen ve birren ve mehâbeten.” Meali: “Ey Allah’ım! Evinin şerefini, yüceliğini, üstünlüğünü, mükerremliğini ve heybetliğini arttır.”

daha fazla bilgi edinin

Kâbe Görüldüğünde Okunacak Dua

Okunuşu: “Allahümme ente’s-selâmü ve minke’s-selâmü. Ve ileyke yeûdü bis-selâmi, fehayyinâ Rabbenâ bi’s-selâmi. Ve edgilnâ dâreke dâre’s-selâm. Tebârekte Rabbenâ bi’s-selâmi ve teâleyte, leke’l-hamdü yâ zel celâli vel ikrâm. Meali: “Allah’ım, Sen selâm vasfıyla...

daha fazla bilgi edinin

İhrama Girdikten Sonra Okunacak Dua

Mikat yerine varınca ihrama girdikten sonra okunan dua: Mikat, hacıların ihrama girip hac veya umreye niyetlendikleri yerin adıdır. Mikat her ülkeye göre değişebilir. Hacıların Kâbe’ye gidiş istikametine göre değişik yerler olabilir. Mîkat’ta ihrama girdikten sonra...

daha fazla bilgi edinin

Haccın Anlam ve Önemi

İslâm dini şart ve esaslarından birisi de hacdır. Hac hem malî ve hem de bedenî bir ibadettir. Haccın farzı; Kâbe’yi ziyaret etmek ve Arafat’ta vakfe yapmaktır. Hac, malî gücü ve sağlığı yerinde olan her erkek ve kadına farz-ı ayındır. Haccın farziyetinin bir çok...

daha fazla bilgi edinin

İman Tazeleme Duası

Okunuşu: “Bismillahirrahmânirrahîm, “Âmentü billahi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusülihi ve’l-yevmi’l-âhiri ve’l-ba’sü ba’de’l-mevti ve bi’l-kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teâlâ ve’l-hisabü ve’l-mîzanü ve’l-Cennetü ve’n-naru hakkun kulluhâ vallâhu teâlâ vâhidun...

daha fazla bilgi edinin

Tövbe Namazı ve Duası

Bir kimse tövbe etmek istediği zaman önce iki rekât namaz kılar ve sonra şu duayı okur: Okunuşu: “Ve tüb aleynâ yâ tevvâbü yâ hakîmü tevbeten nasûhan liekûne mine’l-lezîne izâ fealû fâhişeten ev zalemû enfüsehüm zekerullahe festeğferu li zünübihim ve men...

daha fazla bilgi edinin
Toplam 25 sayfa, 10. sayfa gösteriliyor.« İlk...89101112...20...Son »

Namaz Vakitleri

İstenilen şehre ait veriler alınamadı!