Okunuşu: “Bismillahirrahmanirrahîm. İzâ câe nasrullâhi vel feth, ve raeyten nâse yedğulûne fî dînillâhi efvâcâ, fesebbih bi hamdi Rabbike vestağfirh, innehû kâne tevvâbâ.”

Meali: “Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Allah’ın (vadettiği) yardımı geldiği ve zafer kazanıldığı, gelip te insanları Allah’ın dinine bölük bölük girerlerken gördüğün zaman, artık Rabbini hamd ile tesbih et. Mağfiretini dile. Muhakkak ki, Allah mağfiret dileyenlerin tevbelerini kabul edendir.”

Nasr Suresi’nin Fazileti

Bu sure Müslümanlığın zaferini müjdeliyor. İslâm dininin bütün dünyaya yayılacağını ve insanların saadetinin bu dinle olacağını, insanlar bölük bölük İslâma gireceğini haber vermektedir. Müşriklerin şerrinden Medine’ye hicret eden ve bu uğurda bir çok zahmet ve meşakkatlere maruz kalan Efendimizin Mekke’nin fethiyle mutlu ve bahtiyar olacağını, bunca çekmiş olduğu işkence ve sıkıntılarının yok olacağına işaret edilmektedir.

Sayfayı Paylaş!

Bu sayfayı arkadaşlarınla paylaş! ;)