Okunuşu: “Bismillahirrahmanirrahîm. Kul eûzü bi rabbin nas, melikin nas, ilâhin nas, min şerril vesvâsil hannas, ellezî yüvesvisü fî sudûrin nas, minel cinneti ven nas.”

Meali: “Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. De ki: sığınırım insanların Rabbine, insanların yegâne malikine, insanların mabuduna, o sinsi şeytanın şerrinden ki; o, insanların göğüslerine daima vesvese verendir. (o şeytan) gerek cinden, gerek insandan olsun.”

Nas Suresinin Fazileti

Kur’ân-ı Kerîm’in 114. suresi olup, 6 ayetten ibarettir. Okunması çok faziletli bir suredir. Bilhassa şifa manasıyla okunduğu zaman faydası görülecektir. Peygamber Efendimizin (asm) Felâk Suresiyle Nas Suresini torunları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’e nazar için okuduğu rivayetleri vardır. Bu surenin fazileti ile ilgili pek çok hadis-i şerifler vardır. Bu iki sure-i celîleyi okuyan her kimse, insî ve cinnî şeytanların şerrinden ve düşmanlıklarından kurtulmuş olur.

Sayfayı Paylaş!

Bu sayfayı arkadaşlarınla paylaş! ;)