Okunuşu: “Allahümme fâtira’s-semâvâti ve’l-ardı âlime’l-gaybi ve’ş-şehadeti Rabbe külli şey’in ve melîkehu eşhedü en lâ ilâhe illâ ente eûzübike min şerri nefsî ve şerri’ş-şeytâni ve şirkihi.”

Meali: “Ey yer ve gökleri yaratan, gizli ve aşikâr her şeyi bilip her şeye malik olan Allah’ım! Bir olduğuna ve Senden başka ibadete lâyık kimsenin bulunmadığına şahadet ederim. Kendi kötülüklerimden, şeytanın hile ve desiselerinden Sana sığınırım.”

Her namazın sonunda bu duayı okumak, insanı ruhen kemale erdirir. Şeytanın şerrinden, nefsin şerrinden Allah’a sığınmak lâzım. Bu duanın yüce Allah katında büyük bir değeri vardır. Ondan dolayı da Peygamber Efendimiz (asm) bu duayı devamlı okurlardı.

Sayfayı Paylaş!

Bu sayfayı arkadaşlarınla paylaş! ;)