Okunuşu: “Allahümme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed bi adededi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesîran.”(kesîran üç defa okunur.)

Meali: Allah’ım! Hastalar ve ilaçlar sayısınca salât ve selâm Muhammed’in Âl ve Ashabının üzerine olsun.

SALÂTÜ SELÂM

Esselâtü vesselâmü aleyke Yâ Resulallah

Esselâtü vesselâmü aleyke Yâ Habiballah.

Esselâtü vesselâmü aleyke Yâ Nebiyallah,

Esselâtü vesselâmü aleyke Yâ Halilallah,

Esselâtü vesselâmü aleyke Yâ Safiyallah,

Esselâtü vesselâmü aleyke Yâ Hayra Halkillah,

Esselâtü vesselâmü aleyke Yâ Nûre Arşillah,

Esselâtü vesselâmü aleyke Yâ Emîne Vahyillah,

Esselâtü vesselâmü aleyke Yâ Zeyyenehullah

Esselâtü vesselâmü aleyke Yâ Şerrefehullah,

Esselâtü vesselâmü aleyke Yâ Kerremehullah,

Esselâtü vesselâmü aleyke Yâ Azzemehullah,

Esselâtü vesselâmü aleyke Yâ Allemehullah,

Esselâtü vesselâmü aleyke Yâ Seyyidel Mürselîn,

Esselâtü vesselâmü aleyke Yâ İmamel Muttakîn,

Esselâtü vesselâmü aleyke Yâ Hatemen Nebiyyîn,

Esselâtü vesselâmü aleyke Yâ Rahmeten lil Âlemîn,

Esselâtü vesselâmü aleyke Yâ Şefîal Müznibîn,

Esselâtü vesselâmü aleyke Yâ Resule Rabbil Âlemîn

Salâvatullahi ve melâiketihi ve enbiyaihi ve rusulihi ve hamelete arşihi ve cemi’i halkihi alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn.

Sübhane Rabbike Rabbil izzeti amma yesifûn. Ve selâmün alel Mürselîn. Vel hamdü lillâhi Rabbil Âlemîn.

Meali: Allah’ın rahmeti ve selâmı senin üzerine olsun Ey Allah’ın Resulü

Allah’ın rahmeti ve selâmı senin üzerine olsun Ey Allah’ın sevgilisi

Allah’ın rahmeti ve selâmı senin üzerine olsun Ey Allah’ın nebisi

Allah’ın rahmeti ve selâmı senin üzerine olsun Ey Allah’ın dostu

Allah’ın rahmeti ve selâmı senin üzerine olsun Ey Allah’ın seçilmiş kulu

Allah’ın rahmeti ve selâmı senin üzerine olsun Ey Allah’ın yarattığı en hayırlı insan

Allah’ın rahmeti ve selâmı senin üzerine olsun Ey Allah’ın arşının nuru

Allah’ın rahmeti ve selâmı senin üzerine olsun Ey Allah’ın vahyinin emini

Allah’ın rahmeti ve selâmı senin üzerine olsun Ey Allah’ın süslediği

Allah’ın rahmeti ve selâmı senin üzerine olsun Ey Allah’ın şereflendirdiği

Allah’ın rahmeti ve selâmı senin üzerine olsun Ey Allah’ın üstün kıldığı

Allah’ın rahmeti ve selâmı senin üzerine olsun Ey Allah’ın büyülttüğü

Allah’ın rahmeti ve selâmı senin üzerine olsun Ey Allah’ın âlim kıldığı

Allah’ın rahmeti ve selâmı senin üzerine olsun Ey Allah’ın peygamberlerin efendisi

Allah’ın rahmeti ve selâmı senin üzerine olsun Ey Allah’ın müttakilerin önderi

Allah’ın rahmeti ve selâmı senin üzerine olsun Ey Allah’ın nebilerin sonuncusu

Allah’ın rahmeti ve selâmı senin üzerine olsun Ey Allah’ın âlemlerin rahmeti

Allah’ın rahmeti ve selâmı senin üzerine olsun Ey Allah’ın günahkârların şefaatçisi

Allah’ın rahmeti ve selâmı senin üzerine olsun Ey Allah’ın âlemlerin Rabbinin Resulü

Allah’ım! Meleklerinin, peygamberlerinin, elçilerinin, arşı taşıyan meleklerinin, bütün mahlûkatın salâtı Efendimiz Muhammed Aleyhisselâm ve Âlinin, Ashabının hepsinin üzerine olsun.

“İzzet ve kudret Rabbi olan senin rabbin, onların bütün bâtıl iddialarından münezzehtir, yücedir. Selâm bütün peygamberlere, bütün hamdler âlemlerin rabbi Allah’adır.”

İzzet sahibi Rabbin onların yakıştırdıklarından münezzehtir. Bütün peygamberlere selâm olsun! Ezelden ebede her türlü hamd ve övgü, şükür ve minnet, Âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.

Sayfayı Paylaş!

Bu sayfayı arkadaşlarınla paylaş! ;)