Farz Namazlardan Sonra Okunacak Dualar

Salâten Tüncina (Müncie) 1. Okunuşu: “Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin salâten tüncînâ bihâ min cemîi’l-ehvâli ve’l-âfât. Ve takdi lenâ bihâ cemîe’l-hâcât. Ve tütahhirunâ bihâ min cemîi’s-seyyiât. Ve terfeunâ bihâ indeke...

daha fazla bilgi edinin

Kunut Duaları

Vitir namazının üçüncü rek'atinde fatiha ve sûre okunduktan sonra eller yukarı kaldırılıp tekbir alınır ve eller tekrar bağlanınca kunut duaları okunur. Okunuşu: 1. Allâhümme innâ nesteînüke ve nestağfirüke ve nestehdik. Ve nü'minü bike ve netûbü ileyk. Ve netevekkelü...

daha fazla bilgi edinin

Rabbenâ âtina ve Rabbenâğfirli

Okundukları Yerler: 1) Namazlardaki oturuşlarda Allahümme salli ve Allahümme barikten sonra, 2) Kunut duasını bilmeyen vitir namazında onun yerine "Rabbenâ âtina" ayetini okuyabilir. 3) Cenaze namazında üçüncü tekbirden sonra okunacak duaları bilmeyen bunların yerine...

daha fazla bilgi edinin

Ettehiyyâtü

Okunduğu Yerler Namazların her oturuşunda okunur. Okunuşu: Ettehiyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât. Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü ve rahmetüllahi ve berakâtüh. Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-Sâlihîn. Eşhedü en lâ ilâhe illellâh ve eşhedü enne Muhammeden...

daha fazla bilgi edinin

Sübhâneke

Namazlarda ayakta iken okunur. Okunduğu yerler: 1) Her namazın ilk rek'atinde iftitah tekbirinden sonra, 2) İkindi namazının sünnetinde üçüncü rek'ate kalkınca fatihadan önce, 3) Yatsı namazının ilk sünnetinde üçüncü rek'ate kalkınca fatihadan önce, 4) Teravih namazı...

daha fazla bilgi edinin

Sabah Namazından Sonra Okunacak Dua

Okunuşu: “Allahümme inneke sellette aleyye adüvven basîran hüve kabîlühü min haysü lâ nerahu. Allahümme feâyishü minnâ kemâ âyestehü min rahmetike ve kannithü kemâ kannettehu min rahmetike ve eb’id beynenâ ve beynehü kemâ abette beynehü ve beyne Cenneteke inneke alâ...

daha fazla bilgi edinin
Toplam 3 sayfa, 2. sayfa gösteriliyor.123