Okunuşu: “Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke lehû lehül mülkü velehül hamdü yühyî ve yümîtü ve hüve alâ külli şey’in kadîr.”

Meali: Allah’tan başka ilâh yoktur. Allah birdir, şeriki yoktur. Mülk Onundur, hamd Ona mahsustur. Yaşatır ve öldürür. Hayır Onun kontrolü altındadır. Zira O, her şeye kadirdir.”

Sayfayı Paylaş!

Bu sayfayı arkadaşlarınla paylaş! ;)