Semavî kitaplar arasında en yüce ve en mükemmel olan Kur’ân-ı Kerîm diğer semavî kitaplara nispeten üstünlüğü tartışılmayacak derecede bir yüceliğe sahiptir. Kur’ân baştan sona mu’cizedir. Kur’ân-ı Kerîm evrenseldir. Yalnız bir millete veya bir zümreye inmiş değil, bütün insanlara, cin ve meleklere inmiştir.

Kur’ân-ı Kerîm Peygamber Efendimize ayet ayet, sure sure 23 senede Cebrail Aleyhisselâm vasıtasıyla Allah tarafından gönderilmiştir. Kur’ân-ı Kerîm Sahabeler tarafından derhal ezberlenip yazılarak hiç bir noktasına ve harfine dokunulmadan günümüze kadar muhafaza edilmiştir. Kur’ân-ı Kerîm, hiç bir kimsenin bir benzerini yapamayacağı derecede mu’cizedir. Nice kimseler onun bir benzerini yapmaya yeltendilerse de rezil ve başarısız olmaktan öteye gidememişlerdir. Kur’ân-ı Kerîm gerek lafız bakımından ve gerekse mana bakımından başkalarını kendisine secde ettirecek kadar mu’cizedir.

Bediuzzaman Hazretlerine göre Kur’ân-ı Kerîm, şu büyük kâinat kitabının ezeli ve ebedi tercümesi, gayb ve şehadet âlemlerinin açıklayıcısı, yeryüzünde ve gökyüzünde dizilmiş Allah’ın isimlerinin manevi hazinelerinin göstericisi, kâinat olayları altında yatan hikmetlerin anahtarı, şehadet âleminde gayb âleminin dili, Allah’ın ebedi iltifatlarının ve ezeli hitaplarının bahçesi, İslâmiyet âleminin manevi güneşi, temeli ve direği, ahiret alemlerinin ulvi ve gerçekçi haritası, insanlık âleminin terbiyecisi ve hakiki hikmet göstericisi, insanlığı hakiki saadete sevk eden en gerçekçi rehberi, hem bir şeriat kitabı, hem bir dua kitabı, hem bir hikmet kitabı, hem bir kulluk kitabı, hem bir emir ve davet kitabı, hem bir zikir kitabı, hem bir fikir kitabı olan mukaddes bir kütüphane hükmünde çok kitapları içinde toplayan bir İlahi kitaptır.

Kur’ân-ı Kerîm’in Faziletiyle İlgili Hadisler

1. Okunuşu: “Hayruküm men taâllemel Kur’âne ve allemehu.”

1. Meali: “Sizin en hayırlınız Kur’ân’ı öğrenen ve öğretenlerdir.”

2. Okunuşu: “İkra’ul Kurân’e fe innehu ye’tî yevmel kıyameti şefîan li eshâbihi.”

2. Meali: “Kur’ân-ı Kerîm’i okuyunuz. Zira Kur’ân, kıyamet gününde kendisini okuyana şefaat edecektir.”

3. Okunuşu: “İzâ ehabbe ehadüküm en yühaddise Rabbehu fel’yekra’ el Kur’âne.”

3. Meali: “Sizden biriniz Allah ile konuşmayı severse Kur’ân’ı okusun.”

4. Okunuşu: “Eşrâfü ümmetî hameletül Kur’âni ve eshâbül leyli.”

4. Meali: “Ümmetimin en şereflisi Kur’ân’ı ezberleyen ve gece yarısı kalkıp teheccüt kılandır.”

5. Okunuşu: “Efdalü ibadeti ümmetî tilâvetül Kur’âni nezara.”

5. Meali: “Ümmetimin en faziletli ibadeti Kur’ân’a bakarak okumasıdır.”

6. Okunuşu: “Men kara’afî leyletin miete ayetin lem yükteb minel gâfilîn.”

6. Meali: “Kim ki gecede Kur’ân’dan yüz ayet okursa gafillerden yazılmaz.”

7. Okunuşu: “Men kara’e Yâsin külle leyletin güfira lehu.”

7. Meali: “Kim ki her gece Yâsin okursa, küçük günahları bağışlanır.”

8. Okunuşu: “Men dâveme alâ kırâetin Yâsin külle leyletin femâte şehîden.”

8. Meali: “Yâsin-i Şerifi her gece okumaya devam eden kimse şehit olarak ölür.”

9. Okunuşu: “Mâ âmene bil Kur’âni menistehalle mehârimehü.”

9. Meali: “Kur’ân’ın haram kıldığını kim helâl kılarsa, Kur’ân’a inanmamış demektir.”

10. Okunuşu: “İnnellezî leyse fî cevfihi şey’un minel Kur’âni kelbebtil halkihi.”

10. Meali: “Gönlünde Kur’ân’dan bir ayet bulunmayan kişinin içi yıkık ev gibidir.”

11. Okunuşu: “Fadlül Kur’âni alâ sâiril kelâmi ke fadlir’Rahmâni alâ sâiri halkihi.”

11. Meali: “Kur’ân’ın diğer kelâmlar üzerindeki üstünlüğü, Allah’ın kulları üzerindeki üstünlüğü gibidir.”

Sayfayı Paylaş!

Bu sayfayı arkadaşlarınla paylaş! ;)