Okunuşu: “Allahümmağfir lî hayyinâ ve meyyitinâ ve şâhidinâ ve ğâibinâ ve zekerinâ ve ünsânâ ve sağîrinâ ve kebirinâ, Allahümme men ahyeytehü minnâ fe ahyihi alel islâm vemen teveffeytehu minnâ feteveffehu alel imân. Allahümec’alha lenâ feredâ, Allahümmec’alha lena ecran ve zura. Allahümec’alha lenâ şâfiaten müşaffeaten.”

Meali: Allah’ım, bizim dirilerimizi, ölülerimizi, hazır ve gaip olanlarımızı, erkeklerimizi, kadınlarımızı, küçük ve büyük günahlarımızı af ve mağfiret et.

Yâ İlâhî! Bizden yaşattıklarını İslâm üzere yaşat, bizden öldürdüklerini iman üzere öldür. Bilhassa bu ölüyü kolaylığa, rahata, mağfirete, rızana erdir.

Yâ Rabbi! Onu bize takdim edilmiş bir ecr kıl, Yarabbi! Onu bize bir sevap, bir zahire kıl, onu bize şefaatçı kıl.

Sayfayı Paylaş!

Bu sayfayı arkadaşlarınla paylaş! ;)