Okunuşu: “Bismillahirrahmanirrahîm. İnnâ a’taynâkelkevser, fesalli li Rabbike venhar, inne şânieke hüvel ebter.”‘

Meali: “Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. (Habibim), gerçek, Biz sana kevseri verdik, O halde Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Sana buğzeden (asıl) zürriyetsiz olan şüphesiz odur.”

Kevser Suresinin fazileti ve hakkında kısa bir tarihçe: Peygamber efendimizin erkek çocukları vefat edince bir kısım müşrikler bunu bir kusur sayarak Peygamberimiz için “nesli kesik” diye dil uzatmışlardı. Bu mübarek sure ise, asıl nesli kesik olanların, dünyada ve âhirette hayırla anılmaktan mahrum kalanların, Peygamber dil uzatan müşrikler olduğunu bildirmekte, Peygamber Efendimize ise Cennette kevser havuzunun ihsan edldiğini müjdelemekte ve kurban kesmeyi emretmektedir.

Bu sure-i celile İslâmiyetin ilk zamanlarında Mekke’de nazil olmuş, kısa fakat manaları bakımından çok derin bir suredir. Bu surede Peygamberimize (asm) yapılan işkenceler karşısında üzülmemesini, asıl üzülmesi gerekenlerin o kâfirler güruhu olması gerektiğini ifade etmektedir. Bir gün bu kafirler zümresinin helâk olacağını vurgulamaktadır. Bu surede Efendimize (asm) Kevser verildiği ve bu güzel nimete mazhar olduğu anlatılmaktadır. Ayrıca kurban kesmek vacip derecede bu surede emredilmektedir.

Sayfayı Paylaş!

Bu sayfayı arkadaşlarınla paylaş! ;)