Faziletli Salât-ü Selamlar

Faziletli Salât-ü Selamlar

1. Okunuşu: “Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin hattâ lâ yebkâ mines salati şey’un verham Muhammeden ve alâ âli Muhammedin hattâ lâ yebkâ minerrahmeti şey’un ve bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin hattâ lâ yebkâ minesselâmi şeyun.” 1. Meali:...
Salâtü Selâmın Mana ve Değerini Gösteren Hadisler

Salâtü Selâmın Mana ve Değerini Gösteren Hadisler

“Dua eden kimse Peygambere salât etmedikçe duası perdelenir. Kabul dergâhına ulaşamaz.” “Sizden biriniz Allah’tan bir dilekte bulunduğu zaman evvelâ ona, şanına lâyık tarzda hamd ü sena etsin. Sonra Peygambere salât ü selâm getirsin. Çünkü bu suretle arzusuna daha...
Salât-ü Selam

Salât-ü Selam

Salâtü selâm Peygamber Efendimize (asm) tazim vazifesini yerine getirmek ve onun mübarek şefaatına nâil olmak içindir. Peygamberimize, zaman ve vakit tayin etmeksizin icmalen salât etmek farzdır. Çünkü Cenab-ı Hak ona salât etmemizi Kur’ân’da emretmiştir. Ayet-i...
Namazdan Sonra Okunan Salâvat

Namazdan Sonra Okunan Salâvat

Okunuşu: “Allahümme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed bi adededi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesîran.”(kesîran üç defa okunur.) Meali: Allah’ım! Hastalar ve ilaçlar sayısınca salât ve selâm Muhammed’in Âl ve...
Yüksek Feyiz Veren Bir Salâvat-ı Şerife

Yüksek Feyiz Veren Bir Salâvat-ı Şerife

Okunuşu: “Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin mahtelefel melevâni ve teâkabel asrâni ve kerrerel cedidani vestakbelel ferkadani ve belliğ rûhahu ve ervâha ehli beytihi minnattahiyyete vesselâme verham ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim teslîmen kesîran...
Okunması Çok Sevap Olan Bir Salâvat-ı Şerife

Okunması Çok Sevap Olan Bir Salâvat-ı Şerife

Okunuşu: “Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi küllemağtelefel melevânu ve teâkabel asrânu ve kerrerel cedîdânu vestakbelel ferkedânu ve belliğ rûhahu ve ervâha ehli beytihi minnattahiyyete vesselâm. verham ve bârik ve sellim aleyhi kesîran kesîran...
Toplam 1 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.1