Kelime-i Tevhid

Kelime-i Tevhid

Okunuşu: “Lâ ilâhe illallah.” Meali: “Allah’tan başka ibadet edilmeye lâyık hiçbir şey yoktur.” Peygamber Efendimiz (asm) buyuruyorlar ki: Her kim bu kelime-i tevhidi 70 bin defa okursa ölmeden önce Cennetle müjdelenir. Başka bir hadisde de Efendimiz buyuruyor: “Her...
İmam-ı Azam’ın Tesbihatı

İmam-ı Azam’ın Tesbihatı

Okunuşu: “Sübhanel ebediyyil ebed. Sübhânel vâhidil ahad. Sübhâne ferdis sammed. Sübhâne râfiissemâi bi gayri amed. Sübhane men besetal arda alâ mâin cemed. Sübhâneke men halakal halka ve ahsâhum aded. Sübhâne men kasemel erzâka velem yense ahad. Sübhânellezî lem...
Esma-i Hüsna

Esma-i Hüsna

Hüvallâ hüllezî lâ İlâhe illâ hüve. (O öyle bir Allah ki, Ondan başka ilâh yoktur.) Er-Rahman (Zatı itibarıyla merhametlidir.) Er-Rahîm (Rahmetiyle mahlûkatına merhamet edendir.) El-Melik (Her şeye sahip ve mutasarrıftır.) El-Kuddus (Her şeyi tertemiz yapan ve Kendisi...
Hz. Şuayb’ın Duası

Hz. Şuayb’ın Duası

Okunuşu: “Rabbeneftah beynenâ ve beyne kavminâ bil hakki ve ente hayrul fâtihîn.” Meali: “Ey Rabbimiz! Bizimle kavmimiz arasında hak olan hükmünü (göster). Sen hüküm verenlerin (en âdili), en hayırlısısın.” Bu dua da Hz. Şuayb’ın (a.s.) duasıdır. Bu duayı kavmine...
Risale-i Nur’da İktisadın Önemi

Risale-i Nur’da İktisadın Önemi

“Yiyiniz, içiniz; fakat israf etmeyiniz.” (A’raf Suresi: 31.) ayetinin tefsirinde yedi nüktede iktisadı işleyen ve iktisadı ders veren Bedîüzzaman Hazretleri, Kur’ân’ın iktisadı kesin bir dil ile emrettiğini, israftan kaçınmayı da açık biçimde yasakladığını...
İktisat Nedir?

İktisat Nedir?

Mala Bereket Getiren İktisadı Tanıyalım Sözlükte tutumlu olma, tasarruf, biriktirme, artırma, aşırılıklardan uzak durma, orta yolda olma, itidal üzere olma, uygun davranış ve hareket, ekonomik davranma manalarına gelen iktisat, Kur’ân’ın ve Sevgili Peygamberimizin...
Toplam 3 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.123