Hz. Yusuf’un Duası

Hz. Yusuf’un Duası

Okunuşu: “Rabbi kad âteyteni minel mülki ve allemtenî min te’vîlil ehâdisi fâtirassemâvâti vel ardi ente veliyye fid dünyâ vel âhireti teveffenî müslimen ve elhiknî bissâlihîn.” Meali: “Ey Rabbim! Sen, bana mülk ve saltanat verdin, bana İlâhî kitapların sırrını ve...
Hz. İbrahim’in Duaları

Hz. İbrahim’in Duaları

1. Okunuşu: “Rabbicalnî mükîmessalâti ve min zürriyetî Rabbenâ ve tekabbel düa. “Rabbenağfirlî veli vâlideyye ve lil müminîne yevme yekûmul hisâb.” 1. Meali: “Ey Rabbim! Beni namazı dosdoğru, gereği gibi kılan kimse eyle. Ve zürriyetimden, soyumdan gelenleri de böyle...
Hz. Lut’un Duası

Hz. Lut’un Duası

1. Okunuşu: “Rabbi neccinî ve ehlî mimmâ ya’melûn.” 1. Meali: “Ey Rabbim! Beni ve aile efradımı, onların yapageldikleri kötülüğün şerrinden kurtar.” Hz. Lut’un (a.s.) kavmi çok terbiyesiz, seviyesiz ve ahlâksız bir kavimdi. Bu kavmin erkekleri kadınlarla değil,...
Hz. Nuh’un Duası

Hz. Nuh’un Duası

1. Okunuşu: “Rabbi innî eûzü bike en es’eleke mâ leyse lî bihi ilmun ve illâ tağfirlî ve terhamnî ekün minel hâsirîn.” 1. Meali: “Ey Rabbim! Hikmetini bilmediğim şeyi Senden istemekten, Sana sığınırım. Sen beni bağışlamaz ve bana merhamet etmezsen hüsrana düşenlerden...
Hz. Âdem’in ve Hz. Havva’nın Duası

Hz. Âdem’in ve Hz. Havva’nın Duası

1. Okunuşu: “Rabbenâ zalemnâ enfüsenâ ve in lem teğfirlenâ ve terhemna lenekûnenne mine’l-hâsirin.” 1. Meali: “Ey Rabbimiz! Biz kendi nefsimize zulmedip yazık ettik. Eğer Sen bizi affedip bağışlamazsan, bize acıyıp merhamet etmezsen, biz elbette ziyana uğrayanlardan,...
Toplam 2 sayfa, 2. sayfa gösteriliyor.12