Peygamber Efendimizin Dünyadaki En Son Duası

Peygamber Efendimizin Dünyadaki En Son Duası

Okunuşu: “Allahümmağfirlî verhamnî ve elhiknî birrefîkil a’lâ.” Meali: “Allah’ım! Beni mağfiret eyle, bana merhamet buyur, beni refik-i a’lâya ulaştır, lütfeyle yâ Rabbi.” Bu dua Peygamber Efendimizin en son duasıdır. Bu duayı okuduktan sonra Rabbine kavuşmuştur....
Mağfiret Duası

Mağfiret Duası

Okunuşu: “Allahümmeğfirlî mâ kaddemtü vemâ ahhartü vemâ esrartü venmâ a’lantü vemâ esraftü vemâ ente a’lemü bihi minnî entel mükaddimü ve entel muahharu lâ ilâhe illâ ente.” Meali: “Allah’ım! Geçmiş ve gelecek, gizli ve aşikâr işlediğim bütün hata ve günahları, Senin...
Peygamberimize Emredilen Dualar

Peygamberimize Emredilen Dualar

1. Okunuşu: “İnne salâtî ve nüsükî ve mehyâye ve memâtî lillâhi Rabbil âlemîn. Lâ şerîke lehu ve bi zâlike ümirtü ve ene evvelül müslimîn.” 1. Meali: “Muhakkak ki benim namazım, ibadetlerim (kurbanım), hayatım ve ölümüm âlemlerin Rabbı olan Allah içindir. Onun ortağı,...
Hz. Yunus’un Duası

Hz. Yunus’un Duası

1. Okunuşu: “Lâilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minezzalimîn.” 1. Meali: “Allah’ım! Senden başka hiç bir ilâh yoktur. Seni noksan sıfatlardan tenzih eder ve tesbih ederim. Doğrusu ben, kendime yazık ettim, kendine zülmedenlerden oldum.” Bu dua Hz. Yunus’un (as)...
Hz. Mûsa’nın Duası

Hz. Mûsa’nın Duası

1. Okunuşu: “Kâle ‘Rabbi innî lâ emlikü illâ nefsî ve ehî fefruk beynenâ ve beynel kavmil fâsikîn.’“ 1. Meali: Mûsa “Ey Rabbim!” dedi. “Ben, ancak kendimle kardeşimden (Harun) başkasına sahip değilim, (yani diğerlerine söz geçiremiyorum). Artık bizimle bu fâsık...
Toplam 2 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.12