Hz. Nuh’un Duası

Hz. Nuh’un Duası

1. Okunuşu: “Rabbi innî eûzü bike en es’eleke mâ leyse lî bihi ilmun ve illâ tağfirlî ve terhamnî ekün minel hâsirîn.” 1. Meali: “Ey Rabbim! Hikmetini bilmediğim şeyi Senden istemekten, Sana sığınırım. Sen beni bağışlamaz ve bana merhamet etmezsen hüsrana düşenlerden...
Hz. Âdem’in ve Hz. Havva’nın Duası

Hz. Âdem’in ve Hz. Havva’nın Duası

1. Okunuşu: “Rabbenâ zalemnâ enfüsenâ ve in lem teğfirlenâ ve terhemna lenekûnenne mine’l-hâsirin.” 1. Meali: “Ey Rabbimiz! Biz kendi nefsimize zulmedip yazık ettik. Eğer Sen bizi affedip bağışlamazsan, bize acıyıp merhamet etmezsen, biz elbette ziyana uğrayanlardan,...
Seyyidü’l-İstiğfar Duası

Seyyidü’l-İstiğfar Duası

Okunuşu: “Allahümme ente Rabbî lâ ilâhe illâ ente halektenî ve ene abduke ve ene alâ ahdike ve va’dike mastata’tü eûzü bike min şerri mâ sana’tü ebû’u leke bi ni’metike aleyye ve ebû’u bizenbî fağfirlî zünûbî fe innehû lâ yağfiruz’zünûbe illâ ente bi rahmetike yâ...
Tevbe ve İstiğfar Duası

Tevbe ve İstiğfar Duası

Okunuşu: “Ve tüb aleynâ yâ tevvâbü yâ hakîmü tevbeten nasûhan liekûne minellezîne izâ fealû fâhişeten ev zalemû enfüsehüm zekrullahe festeğferu li zünübihim vemen yeğfiruzzünûbe illallâhu (1) “Estağfirullâh el azîm el kerîm ellezî lâ ilâhe illâ hüve el hayyel kayyûme...
Salât-ı Tefriciye

Salât-ı Tefriciye

Okunuşu: “Allahümme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ seyyidinâ Muhammedinillezî tenhallü bihil ukadü. Ve tenfericu bihil kürabü. Ve tükdâ bihil hevaîcü. Ve tünâlü bihirreğîbü. Ve hüsnul hevâtimi. Ve yüsteskal gamâmü bi vechil kerîmi. Ve alâ âlihi...
Salât-ı Münciye

Salât-ı Münciye

Okunuşu: “Allahümme salli alâ alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin salâten tüncînâ bihâ min cemîil ehvâl vel âfât. Ve takdi lenâ bihâ cemîel hâcât. Ve tütahhirunâ bihâ min cemîisseyyiât.ve terfeunâ bihâ a’ledderacât. Ve tübelliğunâ bihâ eksal...
Toplam 22 sayfa, 5. sayfa gösteriliyor.« İlk...34567...1020...Son »