Peygamberimize Emredilen Dualar

Peygamberimize Emredilen Dualar

1. Okunuşu: “İnne salâtî ve nüsükî ve mehyâye ve memâtî lillâhi Rabbil âlemîn. Lâ şerîke lehu ve bi zâlike ümirtü ve ene evvelül müslimîn.” 1. Meali: “Muhakkak ki benim namazım, ibadetlerim (kurbanım), hayatım ve ölümüm âlemlerin Rabbı olan Allah içindir. Onun ortağı,...
Hz. Yunus’un Duası

Hz. Yunus’un Duası

1. Okunuşu: “Lâilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minezzalimîn.” 1. Meali: “Allah’ım! Senden başka hiç bir ilâh yoktur. Seni noksan sıfatlardan tenzih eder ve tesbih ederim. Doğrusu ben, kendime yazık ettim, kendine zülmedenlerden oldum.” Bu dua Hz. Yunus’un (as)...
Hz. Mûsa’nın Duası

Hz. Mûsa’nın Duası

1. Okunuşu: “Kâle ‘Rabbi innî lâ emlikü illâ nefsî ve ehî fefruk beynenâ ve beynel kavmil fâsikîn.’“ 1. Meali: Mûsa “Ey Rabbim!” dedi. “Ben, ancak kendimle kardeşimden (Harun) başkasına sahip değilim, (yani diğerlerine söz geçiremiyorum). Artık bizimle bu fâsık...
Hz. Yusuf’un Duası

Hz. Yusuf’un Duası

Okunuşu: “Rabbi kad âteyteni minel mülki ve allemtenî min te’vîlil ehâdisi fâtirassemâvâti vel ardi ente veliyye fid dünyâ vel âhireti teveffenî müslimen ve elhiknî bissâlihîn.” Meali: “Ey Rabbim! Sen, bana mülk ve saltanat verdin, bana İlâhî kitapların sırrını ve...
Hz. İbrahim’in Duaları

Hz. İbrahim’in Duaları

1. Okunuşu: “Rabbicalnî mükîmessalâti ve min zürriyetî Rabbenâ ve tekabbel düa. “Rabbenağfirlî veli vâlideyye ve lil müminîne yevme yekûmul hisâb.” 1. Meali: “Ey Rabbim! Beni namazı dosdoğru, gereği gibi kılan kimse eyle. Ve zürriyetimden, soyumdan gelenleri de böyle...
Hz. Lut’un Duası

Hz. Lut’un Duası

1. Okunuşu: “Rabbi neccinî ve ehlî mimmâ ya’melûn.” 1. Meali: “Ey Rabbim! Beni ve aile efradımı, onların yapageldikleri kötülüğün şerrinden kurtar.” Hz. Lut’un (a.s.) kavmi çok terbiyesiz, seviyesiz ve ahlâksız bir kavimdi. Bu kavmin erkekleri kadınlarla değil,...
Toplam 22 sayfa, 4. sayfa gösteriliyor.« İlk...23456...1020...Son »