Türkçe Hatim ve Mevlid Duası

Türkçe Hatim ve Mevlid Duası

Ezelden ebede her türlü hamd ve övgü, şükür ve minnet, Âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Sonsuz salat ve selâm, kâinatınmedar-ı iftiharı olan bütün nebilerin efendisi Hz. Muhammed’e ve onun Al ve Ashabınınüzerine olsun. İlâhî, Senin rızanı umarak burada...
Hatim Duası

Hatim Duası

Okunuşu: “Elhamdülillâhi rabbil âlemîn* vel âkibetü lil müttakîn* velâ udvâne illâ alez-zâlimîn* vessalâtü vesselâmü alâ Resulinâ Muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmaîn*Rabbenâ tekabbel minnâ inneke entes-semîul alîm*Ve tüb aleynâ yâ mevlânâ inneke...
Yâsin’den Sonra Okunacak Dua

Yâsin’den Sonra Okunacak Dua

Okunuşu: “Yâ İlâhî, Yâ Samedî, ve aleyke mü’temedî, yâ Nâsiru, yâ Muînu, bi hurmeti iyyâke na’büdü ve iyyâke nastaîn. Einnî alâ külli hâlin bi kuvveti kudretike, yâ muînu yâ Rahmânu bi hurmeti sûrereti Yâsîn ve bi hurmeti Sallallâhu aleyhi ve selleme ve alâ âlihi...
Kur’ân’ı Ezberleme Duası

Kur’ân’ı Ezberleme Duası

Okunuşu: “Âmentü billâhil vâhidil hakkil mübîn, vahdehü lâ şerîke lehü ve kefertü bimâ sivâh.” Meali: “Tek olan, her şeyi açık ve zâhir olan Allah’a inandım. Zira O tektir, şeriki yoktur. Onun gayrisine inanmıyorum, kabul etmiyorum.” Bu dua hafızlık yapan kimselerin...
Toplam 1 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.1