Okunuşu: “Bismillahirrahmanirrahîm. Kul yâ eyyühel kâfirûn, lâ a’büdü mâ ta’büdün, velâ entüm âbidûne mâ a’büd, velâ ene âbidun mâ abedtüm, velâ entüm âbidûne mâ a’büd, leküm dîniküm veliye dîn.”

Meali: “Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. Habibim de ki: Ey kâfirler! Ben sizin tapmakta olduklarınıza (putlara) tapmam. siz de, benim ibadet etmekte olduğuma (Allah’a) ibadet etmezsiniz. Zaten ben sizin tapmakta olduklarınıza tapan değilim. Siz de hiç bir zaman benim ibadet etmekte olduğuma ibadet edici değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim bana.”

Kâfirun Suresi’nin Fazileti

Her surenin bir çok özelliği vardır. Her bir ayet ve sure Allah kelâmı olmakla beraber herbirinin ayrı ayrı özellikleri vardır.

Meselâ: Kâfirun Suresi daha çok dinimizin yüceliğini ve ulviyetini ispat ediyor; bu arada kâfirlere de gereken dersi veriyor. Kâfirler Peygamber Efendimize (asm) gelerek, bir sene biz senin Rabbine ibadet edelim, bir sene de sen bizim putlarımıza tap demişlerdi. Bu sure bu kapıyı kapamış, kâfirlere gereken dersi vermiştir.

Sayfayı Paylaş!

Bu sayfayı arkadaşlarınla paylaş! ;)