1. Okunuşu: “Esselâmü aleyküm ehleddiyâri, minel müminîne vel müslimîne, ve inne in şâellâhu biküm lâhikûne (ve yerhamullâhul müstakdimîne minnâ vel müsta’ğirîne) es’elullâhe lenâ velekümül âfiyete.”

1. Meali: “Bu diyarın mümin ve Müslüman sakinleri, selâm sizin üzerinize olsun. Biz de Allah’ın izniyle size kavuşacağız. (Allah, bizden önce gidenlere ve sonraya kalanlara rahmet etsin). Allah’tan bizim ve sizin için afiyet dilerim.

Kabirler ziyaret edilirken okunan bir başka dua

2. Okunuşu: “Esselâmü aleykum yâ ehlel kubûr ve entüm selefünâ ve nahnü bil eser.” (hadis meali.)

2. Meali: Selâm sizin üzerinize olsun ey kabir ehli. Siz bizden öncesiniz, biz ise sizden sonrayız.

Kabirler ziyaret edilirken okunan bir diğer dua

3. Okunuşu: “Ve aleykümüsselâmü yâ ehleddiyâri minel müslimîne vel müslimâti, entüm lenâ selefün ve innâ biküm in şâellâhu lâhikûne, rahimellâhül mütekaddimîne minküm vel müteahhirîne.”

3. Meali: Selâm sizin üzerinize olsun, ey bu diyarın kadın ve erkek Müslümanları. Siz bizden öncesiniz, biz de inşaallah size kavuşacağız. Allah sizden önce gidenlere ve arkada kalanlara rahmet eylesin.

Kabristana uğradığımızda veya oradan geçerken mümkün mertebe birer Fatiha veya bir Yâsin okumak güzel bir İslâmî gelenektir. Ayrıca yukarıda geçen duaları okumak da müstehaptır.

Sayfayı Paylaş!

Bu sayfayı arkadaşlarınla paylaş! ;)