Okunuşu: “Allahümme ente’s-selâmü ve minke’s-selâmü. Ve ileyke yeûdü bis-selâmi, fehayyinâ Rabbenâ bi’s-selâmi. Ve edgilnâ dâreke dâre’s-selâm. Tebârekte Rabbenâ bi’s-selâmi ve teâleyte, leke’l-hamdü yâ zel celâli vel ikrâm.

Meali: “Allah’ım, Sen selâm vasfıyla mevsufsun, selâm ve selâmet Senin tarafındadır. Selâm Sana döner. Selâmetle bizi yaşat, ey Rabbimiz. Selâm evine bizi koy. Rabbimiz, selâmla Sen yücesin, âlisin. Hamd Sanadır ve Senin içindir. Celâl ve ikram sahibisin.”

Sayfayı Paylaş!

Bu sayfayı arkadaşlarınla paylaş! ;)