Nafile olarak iki rekât namaz kılınır ve sonra şu dua okunur:

Okunuşu: “Allahümme innî estahîruke bi ilmike ve’s-takdiruke bi kudretike veeselüke min fadlike’l-azîm. Fe inneke takdiru velâ akdiru ve ta’lemü velâ a’lemü ve ente allâmü’l-guyûb. Allahümme in künte ta’lemü (burada hakkında istiarede bulunduğu işi zikreder) enne hâzel emra harun lî fî dînî ve dünyâye ve meâşî ve âkibeti emrî (ev âcilü emrî ve âcilihi) fekdurhu lî ve yessirhu lî sümme bârik lî fîhi. Ve in künte ta’lemü enne hâze’l-emra şerrun lî fî dînî ve dünyâye ve meâşî ve âkibeti emrî (ev âcilü emrî ve âcilihi) fasrifhu annî vasrifnî anhu vekdur li’l-hayri haysü kâne sümme raddinî bihi.”

Meali: “Allah’ım! Senin ilminle Senden hayır istiyorum. Senin kudretinle Senden güç istiyorum. Senin büyük lutfundan istiyorum. Zira Senin gücün yeter, benim ise yetmez. Sen bilirsin, ben ise bilmem. Sen gaypları hakkıyla bilensin. Allah’ım! (Burada hakkında istihare yapılan konu zikredilir.) Şu iş, senin ilminde dinim, hayatım, işimin sonu itibarıyla benim için hayırlı ise, onu bana takdir eyle. Eğer şu iş, senin ilminde dinim, dünyam, hayatım, işimin sonu itibarıyla benim için şerli ise, onu benden, beni de ondan uzaklaştır. Ve hayır nerede ise, onu bana takdir et. Sonra onunla beni memnun et.”

Sayfayı Paylaş!

Bu sayfayı arkadaşlarınla paylaş! ;)