Okunuşu: Bismillahirrahmanirrahim.

“Lâ ilâhe illallâhül Celîlül Cebbâr,

“Lâ ilâhe illallâhül Vahidül Kahhar,

“Lâ ilâhe illallâhül muttaliüssettâr,

“Lâ ilâhe illallâhül hâlikulleyli vennehâr,

“Lâ ilâhe illallâhü vahdehu lâ şerîke lehü, ilâhen vâhiden ve nahnü lehü âbidûn,

“Lâ ilâhe illallâhü vahdehu lâ şerîke lehü, ilâhen vâhiden ve nahnü lehü şâkirun,

“Lâ ilâhe illallâhü vahdehu lâ şerîke lehü, Muhammedün Resûlullâh, yâ Hayyü yâ Kayyûmu ve salâvatullahi alâ hayri halkihi Muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmaîn.

Eşhedü enneke Rabben hâlikan,

Allahumm’ağfirlî yâ Allâh, yâ Allâh, yâ Allâh, Bi rahmetike yâ erhamerrahimîn.”

Meali: “Allah’tan başka ilâh yoktur. Ancak, Celîl ve Cebbar olan Odur. Ondan başka ilâh yoktur. Ancak bütün kullarının hâllerine vâkıf olan ve kusurlarını örtendir.

“Allah’tan başka ilâh yoktur. Gece ile gündüzü halk eden Odur. Allah’tan başka ilâh yoktur. Tektir, şeriki yoktur, tektir ve birdir. Biz Ona hamd ü sena ederiz. Allah’tan başka ilâh yoktur. Ancak O vardır; tektir, ortağı yoktur. Tek bir Allah’tır. Biz Ona ibadet ederiz. Allah’tan başka ilâh yoktur. Ancak O vardır; Tektir ve ortağı yoktur. Tek bir ilâhtır. Biz Ona şükrederiz. Allah’tan başka ilâh yoktur. Allah tektir, ortağı yoktur, Muhammed Onun Resulüdür. Hay ve Kayyum Odur. Allah’ın rahmeti mahlûkatının en hayırlısı olan Muhammed’in Âl ve Ashabının ve hepsinin üzerine olsun. Şahadet ederim ki, Sen hem Rabbimiz ve hem de Hâlıkımızsın.

“Allah’ım! Beni mağfiret eyle, yâ Allah, yâ Allah, yâ Allah; rahmetinle beni yarlığa. Zira, Sen merhamet edenlerin en merhametlisisin.”

Bu ism-i Azam duasının tesiri büyüktür. İnsan en sıkıntılı zamanlarında içten ve samimî olarak bu duayı okursa, inanıyoruz ki bu dua yüzü suyu hürmetine o kişinin her türlü dert ve sıkıntıları yok olacaktır. Bu duayı sabah, akşam okumak çok sevaplıdır.

Sayfayı Paylaş!

Bu sayfayı arkadaşlarınla paylaş! ;)