İşi gücü bozulan kimse bol bol salâvat-ı şerife okumalıdır.

Salâvat-ı şerifenin mana ve öneminin ne kadar büyük olduğunu Üstad Bediuzzaman Hazretleri şöyle dile getiriyor:

“Evet, salâvatın manası rahmettir. Ve o zihayat mücessem rahmete (Peygamber Efendimize) rahmet duası olan salâvat ise, o Rahmetenlilâleminin vüsulüne (Peygamber Efendimizin sevgisine, şefaatine kavuşmaya) vesiledir. Öyle ise sen salâvatı kendine, o Rahmetenlilâlemine vesile yap ve o zatı da Rahmet-i Rahmana vesile ittihaz et. Umum ümmetinin Rahmetenlilâlemin olan Aleyhissalatü Vesselâm hakkında hadsiz bir kesretle rahmet manasıyla salâvat getirmeleri, rahmet ne kadar kıymettar bir hediye-i İlâhiye ve ne kadar geniş bir dairesi olduğunu parlak bir surette ispat eder.

“Elhasıl: Hazine-i Rahmetin (Rahmet hazinesinin) en kıymettar pırlantası ve kapıcısı Zat-ı Ahmediye Aleyhisselâtü Vesselâm olduğu gibi, en birinci anahtarı dahi, ‘Bismillahirrahmanirrahim’dir.Ve en kolay bir anahtarı da salâvattır.”


 

Sayfayı Paylaş!

Bu sayfayı arkadaşlarınla paylaş! ;)