Okunuşu: “Bismillahirrahmânirrahîm,

“Âmentü billahi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusülihi ve’l-yevmi’l-âhiri ve’l-ba’sü ba’de’l-mevti ve bi’l-kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teâlâ ve’l-hisabü ve’l-mîzanü ve’l-Cennetü ve’n-naru hakkun kulluhâ vallâhu teâlâ vâhidun lâ min tarîkın ennehu lâ şerîke lehû lem yelid velem yûled velem yekünlehû küfüven ahadün.”

Meali: “Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

“Allah’a, meleklere, kitaplara, peygamberlere, öldükten sonra dirilmeye inandım. Kadere, hayır ve şerrin Allah’tan olduğuna, hesap ve mizan, Cennet ve Cehennemin hak olduğuna inandım ve iman getirdim. Allah Tealâ birdir, ortağı yoktur, ne doğurmuştur ve ne de doğurulmuştur. Ona hiçbir şey eş, denk değildir.”

Sayfayı Paylaş!

Bu sayfayı arkadaşlarınla paylaş! ;)