Mikat yerine varınca ihrama girdikten sonra okunan dua:

Mikat, hacıların ihrama girip hac veya umreye niyetlendikleri yerin adıdır. Mikat her ülkeye göre değişebilir. Hacıların Kâbe’ye gidiş istikametine göre değişik yerler olabilir.

Mîkat’ta ihrama girdikten sonra aşağıdaki dualar okunur. Bundan sonra ihram yasakları başlar. İhramdan çıkıncaya kadar yasaklar devam eder:

Okunuşu:”Allahümme innî urîdü’l-hacce feyessirhu lî ve takabbelhü minnî.”

Meali: “Allah’ım! Ben hac etmek istiyorum ve hacca niyet ettim; onu benim için kolaylaştır ve onu benden kabul eyle!” diyerek hac veya umreye niyet edilir. Niyetten sonra şöyle denir:

Okunuşu: “Lebbeyke Allahümme lebbeyke, lebbeyke lâ şerîke leke lebbeyke, innel hamde venni’mete leke ve’l-mülke lâ şerîke leke.”

Meali: “Buyur, Allah’ım buyur. Buyur senin ortağın yoktur. Buyur, muhakkak hamd ve nimet Sana mahsustur. Mülk de Senindir, Senin ortağın yoktur. (Hadikatu’l-Harameyn, s. 8.)

Buna “telbiye” denir. Çok tesirli bir duadır. Hz. İbrahim tarafından bize devredilen bir hediyedir. Hz İbrahim Kâbe binasını yaptıktan sonra Ebu Kubeys Tepesine çıkıp “Lebbeyk” demiş, bütün inananları davet etmiştir.

Sayfayı Paylaş!

Bu sayfayı arkadaşlarınla paylaş! ;)