Okunuşu: “Bismillahirrahmanirrahîm. Kul hüvallâhu ehad, Allâhus-samed, lem yelid, ve lem yûled, ve lem yekünlehu küfüven ehad.”

Meali: “Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. De ki: O, Allah’tır, bir tektir. O Allah’tır, Samed’dir, (Her şey ve herkes Ona muhtaç, fakat O hiç bir şeye ve kimseye muhtaç değildir ve ihtiyacı yoktur), doğurmamıştır, doğurulmamıştır O. Hiçbir şey Onun dengi ve benzeri değildir.”

İhlâs Suresinin Fazileti

İhlâs Suresinin pek çok faziletleri vardır. Bu faziletleri hadis-i şeriflerden gelen rivayetlerden anlıyoruz. Üç ihlâsı okumak bir hatim sevabı kazandırır. Okunduğu zaman ve zeminlere göre sevabı artar. Bir adam, “Ya Resulallah! Sana Kur’ân-ı Kerîm’in içinde en sevgili sure ve ayetler hangileridir?” diye sordu. Bunun üzerine Peygamberimiz, Ayete’l-Kürsî’yi, Fatiha-i Şerife’yi ve İhlâs-ı Şerif’i okudu. Ve arkasından şöyle buyurdu: “Bir mümin İhlâs Suresini abdestli olarak okursa, her bir harfinde onar sevap kendi hesabına yazılır ve okuyan için Cennette her harfe karşılık birer derece verilir. Kendisine orada yüzlerce köşkler ve saraylar yapılır. Kim ki yüz kerre İhlâs Suresini okursa otuz üç defa Kur’ân’ı okumuş gibi sevap alır; nifaktan, şirkten ve küfürden pak olur ve Cehennemden kurtulur. İhlâs-ı Şerif’i okuduğunda melekler yanında hazır olur, şeytanlar kaçar. Cenab-ı Hak o kuluna rahmet nazarıyla nazar buyurur.”

Peygamberimiz bir hadis-i şerifte buyuruyor ki:

Okunuşu: “Men karaa kul huvallahu ehadun ihda aşera merretin benallâhu teâlâ lehu beyten fil Cenneti.”

Meali: “Kim ki İhlâs Suresini on bir defa okursa Allahü Taalâ o kimseye Cennette bir köşk bina eder.” Hz. Ömer, “Yâ Resulallah! İhlâsı fazla okuyanın demek ki fazla köşkleri olacaktır” dedi. Peygamberimiz de, “Allah’ın rahmeti sonsuzdur ve Onun köşkleri çoktur” buyurdu.

Yine müminlerden birisi, “Yâ Resulallah! Ben bir çok günah işledim; bunların bağışlanmasının yolu nedir? Bana bir amel öğret ki ben ona devam edeyim” dedi.

Resulullah buyurdu: “Sen kulhüvallahü ahad suresini çok oku. Umulur ki Allah Taalâ senin günahlarını mağfiret buyurur. Dünyevî ve uhrevî her muradını yerine getirir, düşman şerrinden ve her türlü âfât ve belâlardan seni muhafaza eder.”

İhlâs Suresi kişileri dünya şiddet ve belâlarından, ölüm sarhoşluğundan, kabir karanlıklarından ve kıyametin korkularından muhafaza eder. İhlâs Suresini okumak, dünyanın çeşitli vesvese ve musibetlerinden kurtuluş reçetesidir. Her Müslüman bu sureyi çok okumalıdır. Hem dünyasını ve hem de ahiretini mamur etmek isteyen bu sureyi çok okumalıdır.

Yüce Mevlâmız, bizi ve tüm mümin kardeşlerimizi bu sure-i celîlenin şefaatına nail eylesin. Âmin.

Sayfayı Paylaş!

Bu sayfayı arkadaşlarınla paylaş! ;)