Okunuşu: “Rabbi kad âteyteni minel mülki ve allemtenî min te’vîlil ehâdisi fâtirassemâvâti vel ardi ente veliyye fid dünyâ vel âhireti teveffenî müslimen ve elhiknî bissâlihîn.”

Meali: “Ey Rabbim! Sen, bana mülk ve saltanat verdin, bana İlâhî kitapların sırrını ve rüyaların tabirini öğrettin. Ey yerleri ve gökleri yaratan (Allah’ım)! Dünya ve ahirette dostum, yardımcım, koruyucum yalnız ve yalnız Sensin, benim canımı Müslüman olarak al (iman ile öldür, Müslüman öleyim). Ve beni salih kullarının içine ulaştır.”

Yusuf (a.s.) çok çile çekti. Kardeşleri onu kıskandığından Kenan ilindeki kuyuya attılar. Kuyudan çıkarıp Mısır’dan gelen bir kervana sattılar. Sonunda Mısır’a azîz (bügünkü anlamda, Vali) oldu. Kendisine mülk ve saltanat verildi. Bir noktada da rüya tabircilerinin pîri oldu.

Hz. Yusuf, Mısır’a getirilmiş ve köle olarak Mısır maliye bakanına verilmiş. Maliye bakanının hanımı Züleyha ona âşık olmuş. Fakat Hz. Yusuf kendisine ilgi duymayınca hapse attırılmış. Çıkan dedikodular yüzünden Mısır maliye vekilinin hanımı Züleyha, halkın bu dedikodularına dayanamayarak, Yusuf’u onlara göstermiş, Yusuf Suresinde ilgili ayet şöyle buyuruyor: “Azizin hanımı kadınların dedikodularını işitince kendilerine haber gönderdi. Onlara dayalı döşeli bir sofra hazırladı ve herbirinin eline bir bıçak verdi. Yusuf’a da, ‘Onların yanına çık!’ dedi. Kadınlar onu görünce güzelliğine hayran kalıp ellerini kestiler. ‘Haşa’ dediler, ‘Allah için bu bir beşer olamaz. Olsa olsa güzel bir melektir.’”

Azizin hanımı dedi ki: “İşte beni kınamanıza sebep olan kimse budur. Yemin ederim, ben ondan muradımı almak istidim de o iffetini korudu…”

Bu durumlar karşısında Hz. Yusuf (a.s.) bu duayı okumuş. “Ey Rabbim! Hapse girmek bunların bana yapmış olduğu tekliften daha sevimlidir. Eğer bunların benim için kurdukları tuzak ve hilelerine engel olmazsan, onlara uyar cahillerden olurum” diyerek kadınların kendisine kurdukları hile ve tuzaklardan ancak Allah’ın yardımıyla kurtulabileceğini söylemiştir.

Sayfayı Paylaş!

Bu sayfayı arkadaşlarınla paylaş! ;)