1. Okunuşu: “Lâilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minezzalimîn.”

1. Meali: “Allah’ım! Senden başka hiç bir ilâh yoktur. Seni noksan sıfatlardan tenzih eder ve tesbih ederim. Doğrusu ben, kendime yazık ettim, kendine zülmedenlerden oldum.”

Bu dua Hz. Yunus’un (as) duasıdır. Hz. Yunus (a.s.) kavmine 33 sene peygamberlik yaptı. Halka hak din noktasında irşatta bulundu, fakat kavmi azgınlıklarından ve taşkınlıklarından vaz geçmeyerek isyan ve tuğyanlarına devam ettiler. Hz. Yunus da kavmine kızarak Dicle sahillerine gitti. Bir gemiye binerek o kavimden uzaklaştı. Fakat biraz sonra fırtına çıktı. Gemidekiler, “Aramızda bir suçlu var; ortaya çıksın” dediler.

Bunun üzerine Yunus (a.s.) “O suçlu benim” dedi.

Yunus’u Dicle’nin o serin sularına bırakıverdiler.

Bu esnada onu bir balık yuttu.

Balığın karnında Yunus Aleyhisselam yaptığı hareketin, yani kavminden kaçmanın doğru bir hareket olmadığını anlayarak Rabbine yöneldi. Allah’tan af ve bağış diledi. Rabbine şu duayı yaparak sığındı:

2. Okunuşu: “Lâilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minezzalimîn.”

2. Meali: “Allah’ım! Senden başka hiç bir ilâh yoktur. Seni noksan sıfatlardan tenzih eder ve tesbih ederim. Doğrusu ben, kendime yazık ettim, kendine zulmedenlerden oldum.”

Cenab-ı Allah, “Biz de Yunus’un duasını kabul ettik. Yunus’u sıkıntıdan kurtardık. İşte Biz, müminleri böyle kurtarırız” diyerek Hz. Yunus’un bağışlandığını bildirmiştir.

Bediüzzaman Hazretleri bu ayetin tefsirinde bizim hayatımıza ışık tutuyor: Bediüzzaman Hazret-i Yunus’un (as) gecesi, denizi ve balığı gibi bizim de bizi yutan gecemiz, denizimiz ve balığımız bulunduğunu bildiriyor. Bediüzzaman’a göre bizim gecemizin istikbaldir. İstikbalimiz gaflet nazarıyla Hazret-i Yunus’un (as) gecesinden yüz derece daha karanlıktır. Denizimiz, bizi yutan şu koskoca dünyadır. Dünyamızın her bir dalgasında binlerce cenaze bulunuyor. Bizim dünyamız, Hazret-i Yunus’un (as) denizinden bin derece daha korkuludur. Nihayet bizim heva ve nefsimiz bizim balığımızdır. Ebedi hayatımızı sıkıp mahvetmeye çalışıyor. Bizim balığımız, Hazret-i Yunus’un (as) balığından bin derece daha muzırdır. Çünkü onun balığı nihayet yüz senelik bir hayatı mahvediyor. Bizim balığımız ise yüz milyon seneler sürecek ve sonu gelmeyecek ebedi hayatımızı mahvetmeye çalışıyor.

Bediüzzaman Hazretlerine göre madem bizim hakiki vaziyetimiz budur: Biz de Hazret-i Yunus’a (as) uyarak, bütün sebeplerden yüz çevirip, doğrudan doğruya Allah’a iltica edip,

“Lâilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minezzalimîn.”

Demeliyiz. Gaflet ve dalaletimiz sebebiyle aleyhimize ittifak eden istikbal, dünya ve heva-i nefsin zararlarını ancak böyle bir dua ile defedebiliriz. Çünkü istikbalimiz Allah’ın emri altındadır, dünya Allah’ın hükmü altındadır, nefsimiz Allah’ın idaresi altındadır. Biz bu duayı yaparak Allah’a sığınmalıyız ki, Allah kalbimizin en ince ve en gizli duygularını biliyor, istikbalimizi ahiretin icadıyla ışıklandırıyor, dünyanın yüz bin boğucu dalgasından bizi kurtarıyor.

Sayfayı Paylaş!

Bu sayfayı arkadaşlarınla paylaş! ;)