1. Okunuşu: “Rabbi innî eûzü bike en es’eleke mâ leyse lî bihi ilmun ve illâ tağfirlî ve terhamnî ekün minel hâsirîn.”

1. Meali: “Ey Rabbim! Hikmetini bilmediğim şeyi Senden istemekten, Sana sığınırım. Sen beni bağışlamaz ve bana merhamet etmezsen hüsrana düşenlerden olurum.”

Hz. Nuh (a.s.) kendisine inanan kimselerle tufandan önce gemiye bindi. Fakat iman etmeyen oğlu gemiye binmeyerek isyan edenlerden oldu ve kendisi gibilerle sulara gark oldu. Hz. Nuh’un babalık şefkati ve merhameti ağır basınca dedi ki:

“Ey Rabbim! O benim oğlumdur.” Cenab-ı Hak, “Ey Nuh! Bilmediğin şeyi Benden isteme” diye uyardı.

Bunun üzerine Hz. Nuh bu duayı okudu: “Ey Rabbim! Hikmetini bilmediğim şeyi Senden istemekten Sana sığınırım. Sen beni bağışlamaz ve bana merhamet etmezsen hüsrana düşenlerden olurum.”

Allah Taalâ Nuh’a (a.s.) gemiye bindikten ve zalimlerden kurtulduktan sonra bu duayı kendisine okumayı emretmişti. Hz. Nuh ve kendisine inanan toplulukla beraber gemiye bindiler ve kurtuldular. Bundan dolayı da Allah’a hamd u sena etttiler. İnanmayan kimseler de yok olup gittiler.

Bugün nice insanlar vardır ki, anne ve babalarıyla ters düşmektedirler. Babasının inancıyla alay eden evlâtlar var. Hatta bu uğurda baba katili olan insanları duyarız. Asr-ı Saadette bile bunun örneklerine rastlamak mümkün. İnanç bakımından evlâtla baba karşı karşıya gelmediler mi? Demek ki bu bir hidayet meselesidir. Allah dilediğini hidayete erdirir, dilediğini de dalâlette bırakır.

Hz. Nuh’un (a.s.) Diğer Bir Duası

2. Okunuşu: “Rabbiğfirlî veli vâlideyye ve limen dahale beytiye müminen ve lil müminîne vel müminâti velâ tezidi’z-zâlimîne illâ tebâra.”

2. Meali: “Ey Rabbim! Beni, anne ve babamı, mümin olarak evime gireni, mümin erkekleri ve mümin kadınları bağışla. Zalimlerin ise helâklerinden başka bir şeyini arttırma.”

Bu dua da Hz. Nuh (a.s.) tarafından yapılan bir duadır. Burada Hz. Nuh (a.s.) kendisiyle beraber annesi, babası ve tüm müminler için bağış dilemektedir. Zalimlerin ise helâk olmaları istenmektedir. Allah, Hz. Nuh’un bu duasını kabul edip müminleri selâmette bırakıp, kafirleri ise helak etmiştir.

Sayfayı Paylaş!

Bu sayfayı arkadaşlarınla paylaş! ;)