Okunuşu: “Allahümme fâtirassemâvâti vel ardi âlimel gaybi veşşehâdeti Rabbe külli şey’in ve melîkehu eşhedü en lâ ilâhe illâ ente eûzü bike min şerri nefsî ve şerrişşeytâni ve şirkihi.”

Meali: “Ey yer ve gökleri yaratan, gizli ve âşikâre her şeyi bilip her şeye malik olan Allah’ım! Bir olduğuna ve Senden başka ibadete lâyık kimsenin bulunmadığına şahadet ederim. Kendi kötülüklerimden, şeytanın şerrinden Sana sığınırım.”

Hz. Ebu Bekir (ra) her sabah ve akşam bu duayı okurlardı.

 

Sayfayı Paylaş!

Bu sayfayı arkadaşlarınla paylaş! ;)