Herhangi bir ihtiyaç içinde olan bir kimse, Allah rızası için iki rekât veya daha fazla namaz kılar, Rabbine yönelir dua eder. Bu namazı ve bu duayı Peygamberimiz yapmıştır ve bizlere de tavsiye etmişlerdir. Dua şudur:

Okunuşu: “Bismillahirrahmânirrahîm.

“Allahümme innî es’elüke yâ Rabbe külli şeyin ve yâ hâlika külli şeyin ve âhira külli şeyin ve yâ âlimen bi külli şeyin innî es’elüke bi kudretike elletî kadderte bihâ alâ külli şeyin heb lenâ külle şeyin ve edhilnel Cennete bilâ şeyin ve lâ teselnâ bi izzetike ve azemetike ve lutfike ve keramike yâ kerîmü bi rahmetike yâ Erhamerrâhimîn. Lâ ilâhe illallâhu ilâhen vâhiden ve nahnü lehû müslimûn. Velhamdülillâhi Rabbil âlemîn.”

Meali: “Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. Ey Allah’ım! Senden isterim. Çünkü Sen her şeyin Rabbi ve her şeyin yaratıcısısın ve her şeyin sonusun. Her şeyi bilensin. Her şeyi takdir edersin. Kudretin hakkı için Senden isterim. Her şeyi bana hibe et, bir şey istemeden beni Cennetine koy. Eşyadan bir şey istemiyorum, ancak Senin izzetinle benim ihtiyaçlarımın teminini istiyorum. Azametin, lutfun, keremin hakkı için ey Kerîm olan Allah, rahmetinle bana merhamet et. Zira Sen merhamet edenlerin en merhametlisisin. Senden başka ilâh yoktur, ancak Sen varsın. Teksin, biz hepimiz Sana itaat eder ve Sana teslim oluruz. Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.”

Sayfayı Paylaş!

Bu sayfayı arkadaşlarınla paylaş! ;)