Okunuşu: “Lâ ilâhe illallahu velâ na’büdü illâ iyyâhu muhlsîne lehüd-dîne velev kerihel kâfirûne.”

Meali: “Allah’tan başka ilâh yoktur, ancak Ona ibadet ederiz. Kâfirler hoşlanmasalar da Ondan başkasına ibadet etmeyiz.”

Sayfayı Paylaş!

Bu sayfayı arkadaşlarınla paylaş! ;)