1. Okunuşu: “Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin hattâ lâ yebkâ mines salati şey’un verham Muhammeden ve alâ âli Muhammedin hattâ lâ yebkâ minerrahmeti şey’un ve bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin hattâ lâ yebkâ minesselâmi şeyun.”

1. Meali: “Ey Allah’ım, Muhammed Mustafa’ya ve Âline öyle rahmet eyle ki, rahmetinden onlara kavuşmayan asla bir şey kalmasın. Muhammed’i ve Âlini öyle esirge ki, onlara ulaşmayan asla bir rahmet kalmasın. Muhammed Mustafa’ya ve onun Âline öyle salât ve selâm eyle ki, onlara kavuşmayan hiç bir selâm kalmış olmasın.”

2. Okunuşu: “Allahümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedin kema yenbeğî li şerefi nübüvvetihi ve li izami kadrihil azim.

2. Meali: Ey Allah’ım, Efendimiz Muhammed üzerine rahmet ve bereket kıl ki, şan ve şerefine ve yüce büyüklüğüne lâyık olsun.”

3. Okunuşu: “Allahümme salli alâ men hatemte bihirrisalete ve eyyettehu binnasri vel kevseri veşşefâati.”

3. Meali: “Ey Allah’ım, kendisiyle peygamberliği nihayete erdirdiğin; yardımın, Havz-ı Kevser ve şefaat selâhiyetiyle desteklediğin Muhammed Aleyhisselâma salât ve selâm olsun.”

Bu salâvat-ı şerifeler geniş manalı olduklarından gece gündüz ve bilhassa Cuma günleri okunması tavsiye edilir.

4. Okunuşu: “Allahümme salli alâ rûhi Muhammedin fil ervâhi, ve alâ cesedihi fil ecdasi, ve alâ kabrihi fil kubûri, ve alâ kalbihi fil kulûbi, ve alâ menzarihi fil menâziri, ve alâ sem’ihi fil mesâmi’i, ve alâ haraketihi fil harakâti, ve alâ sükûnihi fissükâneti, ve alâ ku’ûdihi fil kuûdâti, ve alâ kıyâmihi fil kıyâmâti, ve alâ lisanihil beşşâşil ezeli vel hatmil ebediyyi, ve sallallâhu aleyhi ve alâ âlihi ve ashâbihi adede mâ alimte ve mil’e mâ alimte.”

4. Meali: Allah’ım salât ü selâm ruhlar içinde Muhammed’in ruhuna, bedenler içinde onun bedenine, kabirler içinde onun kabrine, kalpler içinde onun kalbine, bakışlar içinde onun bakışına, işitmeler içinde onun işitmesine, hareketler içinde içinde onun hareketine, sükünetler içinde onun sükunetine, oturuşlar içinde onun oturuşuna, kıyamlar içinde onun kıyamına, Allah’ın her türlü lütfü keremi ona ve onun âl ve ashabı üzerine bildirdiğin sayılar adedince ve milyonlarca salâtü selâm olsun.

Bu salâvat-ı şerifeler ibadet maksadıyla okunmalı. Başka bir yerde de söylediğimiz gibi duaya başlarken salâvat-ı şerife ile başlamalı ve salâvat-ı şerife ile duayı bitirmeli. Böylece hem dualarımızın önündeki perdeyi kaldırmış, hem de Resulullaha salâvat getirmekle onun şefaatine nail oluruz.

5. Okunuşu: “Allahumme salli ve sellim alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ ve habibinâ Muhammedin biadedi külli ma’lûmin leke ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim.

“Allahumme salli ve sellim alâ seyyidinâ ve habîbinâ Muhammedin fil evvelin.

“Allahumme salli ve sellim alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ ve habîbinâ Muhammedin fil âhirîne.

“Allahumme salli ve sellim alâ seyyidina ve nebiyyinâMuhammedin fî külli vaktin ve hînin, ve salli ve sellim alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ ve habîbinâ Muhammedin fil meleil a’lâ ilâ yevmiddîni, ve salli ve sellim alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin ve alâ cemîil enbiyâi vel mürseline ve alâ melâiketikel mukarrebîne, ve alâ ehli tâetike ecmaîne, min ehlissemâvati ve ehlil aradîn, radiyallâhu Tealâ an ashabi Resulillâhi ecmaîne.”

5. Meali: Ey Allah’ım, öncekiler arasında Efendimiz, Peygamberimiz, Sevgilimiz Muhammed üzerine ve onun Âl ve Ashabının üzerine, bildiklerin sayısınca rahmet eyle, salât eyle.

Ey Allah’ım, Efendimiz, Peygamberimiz, sevgili olan Muhammed üzerine rahmet eyle, salât ve selâm eyle.

Ey Allah’ım, sonrakiler arasında da Efendimiz, Peygamberimiz, Sevgilimiz olan Muhammed’e rahmet eyle, salât ve selâm eyle.

Ey Allah’ım, her vakit ve her zamanda Efendimiz. Sevgilimiz, Peygamberimiz olan Muhammed üzerine rahmet buyur, salât eyle, selâm eyle.

Ey Allah’ım, kıyamet gününde en yüce makamda bulunacak olan Sevgilimiz, Peygamberimiz ve Efendimiz Muhammed üzerine bereket ve rahmet ihsan eyle.

Bütün nebîlerin ve peygamberlerin sevgilisi, peygamberi ve efendisi olan Muhammed üzerine rahmet eyle, salât ve selâm eyle. Yerlerin ve göklerin sayılarınca, Allah, Resulullahın Ashabından razı olsun.”

Sayfayı Paylaş!

Bu sayfayı arkadaşlarınla paylaş! ;)