Fatiha’nın fazileti ile ilgili pek çok rivayetler vardır. Fatiha-i Şerife 7 ayettir. Her bir ayetinde binlerce hikmetler, şifalar vardır. Bu sure bir şifa kaynağı olduğu, tecrübelerle sabit olmuştur. Asr-ı Saadette bile bunun bir çok harikaları görülmüştür. Her zaman olduğu gibi gerek hastalara ve gerekse ölülere Fatiha okunur. Tüm dertlere manevî bir derman, hastalara şifa, belâ ve musibetlerin kaldırılmasına bir vesiledir.

Fatiha Suresi bir anahtar gibidir. Her namaz rekâtının başında o okunur, okunması da vaciptir. Bundan dolayı yaptığımız her duanın başında Fatiha’yı okuyarak başlamalıyız. Her bir işe besmele ve Fatiha ile başlanmalı ve yine besmele ve Fatiha ile bitirmelidir. Böyle yapılırsa işinin ve duasının kabulüne vesile olur.

Fatiha-i Şerife – Fatiha Suresi

Okunuşu: 1. “Bismillahirrahmanirrahîm. 2. Elhamdülillâhi Rabbil âlemîn. 3. Errahmânirrahîm. 4. Mâliki yevmiddîn. 5. İyyâke na’büdü ve iyyâke nestaîn. 6. ihdinassırâtel müstakîm. 7. Sırâtallezîne en’amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn.”

Meali: 1. Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. 2. Ezelden ebede her türlü hamd ve övgü, şükür ve minnet Âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. 3. O Rahmândır; rahmeti bütün varlıkları kuşatır ve bütün yaratıklarının her türlü rızkını merhametle yetiştirir. O Rahîmdir; yaratıklarına karşı pek şefkatli ve merhametlidir. 4. O hesap gününün sahibidir. 5. Ancak sana kulluk eder, ancak senden yardım isteriz. 6. Bizi doğru yola ilet. 7. Kendilerine nimet ve ihsanda bulunduğun peygamberlerinin ve onlara tâbi olan sâlih kullarının ve sapıtmış yoluna ilet-gazabına uğrayanların ve sapıtmış olanların yoluna değil. Âmin.

Sayfayı Paylaş!

Bu sayfayı arkadaşlarınla paylaş! ;)