Salâten Tüncina (Müncie)

1. Okunuşu: “Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin salâten tüncînâ bihâ min cemîi’l-ehvâli ve’l-âfât. Ve takdi lenâ bihâ cemîe’l-hâcât. Ve tütahhirunâ bihâ min cemîi’s-seyyiât. Ve terfeunâ bihâ indeke a’le’d-deracât. Ve tübelliğunâ bihâ eksal gâyât. Min cemîi’l-hayrâti fi’l-hayâti ve ba’del memât. Âmin ya Mucibe’d-daavat. Ve’l-hamdülillahi Rabbi’l-Âlemin.”

Meali: “Ey Allah’ım, Efendimiz Hazreti Muhammed’e (asm), âline öyle bir salât-ı selâm eyle ki, o salât ü selâm ile bizi tüm endişelerden, korkulardan, felâketlerden, muhafaza eyle. O salât ü selâm ile tüm ihtiyaçlarımızı ihsan eyle. O salât ile bizi bütün kötülüklerden temizle. O salât ile bizi en yüksek derecelere yükselt. Gayelerin en son, en yüksek makamına bizi onunla ulaştır. O salât ile hayat ve ölümümüzden sonra da bizi tüm hayırlara kavuştur. Ey dualara cevap veren Mucîb, dualarımızı kabul buyur. Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.”

Namaz sonrası ise şu şekilde devam edilir:

Peygamberimize salâtüselâm getirilir:

2. Okunuşu: “Allahumme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidina Muhammed.”

Meali: “Salât ve selâm Efendimiz Muhammed (asm) ve onun âlinin üzerine olsun.”

3. Okunuşu: “Sübhânellahi velhamdulillahi velâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber velâ havle velâ kuvvete illâ billâhi’l-aliyyi’l-azîm.”

Meali: “Allah’ı bütün noksan sıfatlardan tenzih ederiz. Bütün hamd ve sena minnet ve şükür Allah’a mahsustur. Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur. Allah en büyüktür. Günahlardan kaçınma, iyiliklere kuvvet verme, ancak yüce ve büyük olan Allah’ın yardımıyladır.”

Ebu Hureyre’den (ra) rivayete göre, Muhacirlerden bazı fakir kimseler Resulullaha gelerek dediler ki:

“Ya Resulallah! Zenginler yaptıkları yardımlarla yüksek derecelere ulaştılar, namaz kıldılar, oruç tuttular, malları vardır onunla hac ettiler, umre yaptılar, sadakalar verdiler, o mallarla cihat ettiler.”

Efendimiz (asm) buyurdular ki:

“Size bir şey öğreteyim ki siz onu yaparsanız onları geçersiniz. Onlar sizin gibi yapmadıkça hiç biri sizden daha sevaplı olmayacaktır.”

“Evet, ya Resulallah!” dediler.

Resulullah (asm), “Her namazın sonunda,

“33 defa sübhanallah, (Allah bütün noksan sıfatlardan münezzehtir.)

“33 defa elhamdülillah, (Ezelden ebede her türlü hamd şükür ve minnet Allah’a mahsustur.)

“33 defa Allahu Ekber, (Allah en büyüktür en yücedir.) deyin.

4. Okunuşu: “ ‘Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke lehu’l-mülkü velehu’l-hamdu yuhyî ve yumît vehuve hayyûn lâ yemût bi yedihi’l-hayr ve huve alâ külli şeyin kadîr ve ileyhi’l-masîr,’ ile 100’e tamamlanırsa deniz köpükleri kadar günahınız olsa, affolunur.”

Meali: “Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur. Ortağı yoktur. Mülk Onundur. Hamd de Ona mahsustur. Hayat veren Odur. Ölüme mazhar eden de O. Ölmeyen diridir. Her türlü hayır Onun elindedir. Onun her şeye gücü yeter.”

Sayfayı Paylaş!

Bu sayfayı arkadaşlarınla paylaş! ;)