Okunuşu: “Eşhedü en lâ ilâhe illallahu vahdehu lâ şerîke lehû ve enne Muhammeden abdühu ve Resûluhu. Radîtü billâhi Rabben ve bi Muhammedin Resulen ve bi’l-İslâmi dînen. Allahümme rabbe hâzihi’d-da’veti’t-tâmmeti vesselâti’l-kâimeti âti Muhammedeni’l-vesîlete ve’l-fadîlete veb’ashu mekâmen mahmûdenillezî veadtehu. Allahümme a’tı Muhammeden elvesîlete ve’l-fadîlete vec’al fî a’leyne deracetehu ve fi’l-mustafîne mehabbetehu ve fi’l-mükarrebîne zikrahu. Allahümme sallî alâ Muhammedin ve belliğhu deracete’l-vesîleti indeke vec’alnâ fî şefâetihi yevme’l-kıyameti.”

Meali: Allah’tan başka ilâh olmadığına, bir olup, ortağı bulunmadığına ve Muhammed’in (asm) Onun kulu ve resulu olduğuna şahadet ederim. Allah’tan Rab, Muhammed’den (asm) resul, İslâmdan da din olarak razı oldum. Ey bu kâmil davetin ve kılınacak namazın Rabbi olan Allah’ım! Muhammed’e (asm) Hakka yaklaşma ve ötesine ulaşmayı lütfet ve onu kendisine va’dettiğin Makam-ı Mahmud’a ulaştır.

Allah’ım, Muhammed’e (asm) Cennette en yüksek ve faziletli dereceleri ver. Onun derecesini en yüksekler arasında, muhabbetini seçkinler ve zikrini mukarrebin katında kıl.

Allah’ım, Muhammed’e (asm) salât eyle. Onu, katındaki şefaat makamına ulaştır, bizi de kıyamet gününde onun şefaatına mazhar olanlardan eyle. (Âmin.)

Sayfayı Paylaş!

Bu sayfayı arkadaşlarınla paylaş! ;)