Aşure Günü Arabî ayların birincisi, İslâmî yılbaşı ayı olan Muharrem ayının onuncu günüdür.

Bir adam Resulullah (asm) Hazretlerine, “Ya Resulallah! Ramazan’dan sonra hangi ayda oruç tutmamı emir ve tavsiye buyurursunuz?” diye sorduğunda, Resulullah (asm) Efendimiz, “Eğer Ramazan’dan sonra oruç tutacaksan Muharrem’de tut. Zira O Allah’a ait bir aydır, onda bir gün vardır ki, Allah bir kavmin tevbesini o gün kabul etti, başka kavimlerin tövbe ve niyazlarını o günde kabul eder” buyurdu.

İbn-i Abbas’tan gelen bir rivayete göre, Peygamberimiz (asm) Mekke’den Medine’ye Hicret ettiklerinde orada yaşayan Yahudilerin oruç tuttuğunu görür. Bu oruç nedir diye sorunca Yahudiler, “Bu gün bizim için en hayırlı ve yararlı bir gündür. Allah Taalâ bu günde Mûsa Aleyhisselâmı ve kavmi Beni İsrail’i düşmanlarından kurtarıp, Firavun ve yandaşlarını denizde boğdu. Mûsa Aleyhisselâm da Allah’a şükran olarak bu günde oruç tuttu. Biz de ona uyarak oruç tutuyoruz” deyince Efendimiz (asm), “Biz Mûsa’ya uyma hususunda sizden daha yakın ve lâyıkız. Zira Hak dinin esaslarında ayrılığımız yoktur. Biz ona da, getirdiklerine de inanıyoruz” buyurdu.

Medine’de Müslümanlar Ramazan orucu farz kılınıncaya kadar Aşure orucunu tuttular. Ne zaman ki Ramazan orucu farz kılındı; artık Aşure orucunu isteyenler tuttu.

Peygamber Efendimiz (asm) Muharrem’in 9. ve 10. günlerinde oruç tutmayı ümmetine tavsiye buyurmuşlardır.

 

Sayfayı Paylaş!

Bu sayfayı arkadaşlarınla paylaş! ;)