Bayramdan bir gün önceki güne “arefe günü” denir. Ramazan Bayramı arefesi, Kurban Bayramı arefesi gibi.

Kurban Bayramından bir önceki gün, yani Zilhicce ayının dokuzuncu günü arefedir. Bu mübarek günde hacılar Arafat’ta vakfeye dururlar ve dua ederler.

İbn-i Ömer’den gelen bir rivayete göre Resulullah (asm), “Allahu Taalâ arefe günü kullarına nazar eder ve kalbinde zerre kadar imanı olan herkesi mağfiret eder” buyurdu. İbn-i Ömer (ra), “Bu mağfiret, insanların hepsi için midir, yoksa Arafat’ta vakfeye duranlar için midir?” diye sorunca Resulullah (asm), “Bütün insanlar için” buyurmuştur.

Ebu Ali Hasan b. Habbab’tan (ra):

“Resulullah (asm) arefe günü akşam üstü ümmetine rahmet ve mağfiret için dua ettiğinde, Allah Taalâ tarafından, ‘Yâ Muhammed! Ümmetinin birbirine olan zulümlerinden başka, onlarla benim aramda olan günahlarının tamamını afv ettim’ diye cevap verince Resulullah (asm), ‘Yâ Rabbi; Sen zulme uğramış bir kimseye, zalimdeki hakkından daha çok şey vermeye ve zalimi de affetmeye kadirsin’ deyince, Allah Taalâdan kendisine cevap verilmedi. Müzdelife’de yine Resulullah (asm) yalvarmaya başladı. Allah Taalâdan, ‘Onları da affettim’ cevabını aldı. Bu durum karşısında, Resulullah (asm) tebessüm ettiklerinde, Ashab-ı Kiram, ‘Yâ Resulallah! Şu anda tebessüm ettiğiniz gibi başka bir zaman tebessüm etmemiştiniz’ dediklerinde, Resulullah (asm), ‘Ümmetim hakkında istediğimi Allah Taalânın kabul buyurması karşısında, Allah’ın şeytanın bunu görüp “Eyvah helâk oldum” deyip başına toprak saçmasına tebessüm ettim’ buyurdu.”

Başka bir hadiste Peygamberimiz Efendimiz (asm), “Arefe günü oruçlu bulunan bir kimsenin biri geçmiş, biri de gelecek iki senelik günahlarının tamamen af ve mağfiret olacağını Rabbülâleminden ümit ve rica ederim” buyurdu.

Keza bir başka hadiste Efendimiz, “Arefe gününde, benim ve benden önceki peygamberlerin en faziletli ve mübarek duamız şudur: ‘Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh. Leh’ü’l-Mülkü ve lehü’l-Hamd ve hüve alâ külli şey’in Kadîr.’“

Meali: “Allah’tan başka ilâh yoktur. Onun eşi ve benzeri yoktur ve tektir. Mülk Onundur, Her türlü hamd ve sena Ona mahsustur Onun gücü her şeye yeter.” cümlesidir” buyurmuştur.

Bu hadislerden de anlaşılıyor ki arefe gününün Müslümanın ibadet hayatında önemli bir yeri vardır.

Sayfayı Paylaş!

Bu sayfayı arkadaşlarınla paylaş! ;)