Bakara Suresinin son iki ayeti olan “Âmene’r- Resulü” nün fazileti.

Bu iki ayet Bakara Suresinin son iki ayeti olup, okunması çok sevap olan ayetlerdir. Peygamber Efendimiz Mirac’a çıktığı zaman bu kendisine bir lütuf olarak ihsan edilmiştir. Bu ayetlerin okunması Peygamberimiz tarafından da tavsiye edilmiştir. Kendileri her yatsı namazından sonra özellikle bu iki ayeti okudukları rivayet edilir.

Bir diğer müjde de şöyle verilmiştir: Yatsı namazından sonra âmene’r-Resulü’yü, sabah namazından sonra da Haşr Suresinin son üç ayetini okuyan kimse, o geceyi tamamen ibadetle geçirmiş gibi sevap kazanır. Kim âmene’r-Resulü’yü akşam yatmadan önce okur ve yatarsa, gece ölse şehit sevabıyla ahirete göçmüş olur.

Peygamber Efendimiz (asm) buyuruyorlar ki:

Okunuşu: “El ayetâni min âhiril Bakarati men karaehümâ fî leyletin ke fetâhü.”

Meali: “Bakara Suresinin son iki ayetini geceleyin her kim okursa, bu iki ayet kâfi gelir. O gece her türlü âfetlerden, belâlardan ve şeytanların şerrinden emin olur.”

Başta Peygamberimiz (asm) olmak üzere, Hz. Ali ve Hz. Ömer (ra) gibi zatlar demişlerdir ki, aklı başında olan her kimse Bakara Suresinin bu son iki ayetini okumadan yatmaz. Öyle ise aklı başında olan her kimse yatmadan önce bu iki ayeti mutlaka okumalıdır.

Bu iki ayet şudur:

Okunuşu: “Âmene’r-Resulü bimâ ünzile ileyhi min rabbihi vel müminûn, küllün âmene billâhi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulihi, lâ nüferriku beyne ehadin mir-rusulih. Ve kâlû semi’nâ ve eta’nâ gufrâneke rabbenâ ve ileykel mesîr. Lâ yükellifullâhu nefsen illâ vüs’ehâ, lehâ mâ kesebet ve aleyhâ mektesebet. Rabbenâ lâ tüâhiznâ innesînâ ev ahta’nâ, Rabbenâ velâ tahmil aleynâ isran kemâ hameltehü alellezîne min kablinâ, Rabbenâ velâ tühammilnâ mâ lâ tâkete lenâ bih, va’fu annâ, veğfirlenâ, verhamnâ, ente mevlânâ fensurnâ alel kavmil kâfirîn.”

Meali: “Peygamber kendisine Rabbinden indirilene iman etti, müminler de. (onlardan) Herbiri Allah’a, Onun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine inandılar. Onun (Allah’ın) peygamberlerinden hiç birini diğerlerinin arasından ayırmayız, (hepsine inanınrız). Dinledik, (kabul ettik, emrine) itaat ettik. Ey Rabbimiz, mağfiretini (isteriz). Sonra varışımız ancak Sanadır, dediler.

“Allah hiçbir şeye gücünün yeteceğinden başkasını yüklemez. (herkesin) kazandığı (hayır) kendi faydasına, yaptığı (şer) kendi zararınadır. Ey Rabbimiz! Unuttuk, yahut yanıldıysak bizi tutup sorguya çekme. Ey Rabbimiz! Bizden evvelkilere yüklediğin gibi üstümüze ağır bir yük yükleme. Ey Rabbimiz! Takat getirmeyeceğimizi bize yükleme. Bizden (çıkacak günahları) sil, bağışla, bizi yarlığa, bizi esirge. Sen Mevlâmızsın bizim. Artık kâfirler güruhuna karşı da bize yardım et.”

 

Sayfayı Paylaş!

Bu sayfayı arkadaşlarınla paylaş! ;)