Yüksek Feyiz Veren Bir Salâvat-ı Şerife

Okunuşu: “Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin mahtelefel melevâni ve teâkabel asrâni ve kerrerel cedidani vestakbelel ferkadani ve belliğ rûhahu ve ervâha ehli beytihi minnattahiyyete vesselâme verham ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim teslîmen kesîran...

daha fazla bilgi edinin

Peygamber Efendimizin Dünyadaki En Son Duası

Okunuşu: “Allahümmağfirlî verhamnî ve elhiknî birrefîkil a’lâ.” Meali: “Allah’ım! Beni mağfiret eyle, bana merhamet buyur, beni refik-i a’lâya ulaştır, lütfeyle yâ Rabbi.” Bu dua Peygamber Efendimizin en son duasıdır. Bu duayı okuduktan sonra Rabbine kavuşmuştur....

daha fazla bilgi edinin

Mağfiret Duası

Okunuşu: “Allahümmeğfirlî mâ kaddemtü vemâ ahhartü vemâ esrartü venmâ a’lantü vemâ esraftü vemâ ente a’lemü bihi minnî entel mükaddimü ve entel muahharu lâ ilâhe illâ ente.” Meali: “Allah’ım! Geçmiş ve gelecek, gizli ve aşikâr işlediğim bütün hata ve günahları, Senin...

daha fazla bilgi edinin

Cehennemden Kurtulma Duası

Okunuşu: “Allahümme ecirnâ minennâr ve edhilnel Cennete meal ebrâr.” Meali: “Allah’ım! Bizi (Cehennem) ateşinden koru ve Allah’ın iyi kullarıyla Cennete girmeyi nasip eyle.” Sevgili Peygamberimiz (asm), “Kim bu duayı akşamları 7 defa okur da o gece ölürse Cehennem onu...

daha fazla bilgi edinin

Ruhen Sıkıntı Duyulduğunda Okunacak Dua

Okunuşu: “Yâ Vedud, Yâ Vedud! Yâ Vedud! Yâ ze’l-arşil Mecîd! Yâ Mübdiu, Yâ Muîdü! Yâ Fe’âlül limâ Yürîd! Es’elüke bi nûri vechikellezî mele’e erkâne arşike, ve es’elüke bi kudretikellezî kadderte bihâ alâ halkike, ve bi rahmetikellezî vesi’te külle şey’in lâ ilâhe...

daha fazla bilgi edinin

İmam-ı Azam’ın Tesbihatı

Okunuşu: “Sübhanel ebediyyil ebed. Sübhânel vâhidil ahad. Sübhâne ferdis sammed. Sübhâne râfiissemâi bi gayri amed. Sübhane men besetal arda alâ mâin cemed. Sübhâneke men halakal halka ve ahsâhum aded. Sübhâne men kasemel erzâka velem yense ahad. Sübhânellezî lem...

daha fazla bilgi edinin

Esma-i Hüsna

Hüvallâ hüllezî lâ İlâhe illâ hüve. (O öyle bir Allah ki, Ondan başka ilâh yoktur.) Er-Rahman (Zatı itibarıyla merhametlidir.) Er-Rahîm (Rahmetiyle mahlûkatına merhamet edendir.) El-Melik (Her şeye sahip ve mutasarrıftır.) El-Kuddus (Her şeyi tertemiz yapan ve Kendisi...

daha fazla bilgi edinin

Türkçe Hatim ve Mevlid Duası

Ezelden ebede her türlü hamd ve övgü, şükür ve minnet, Âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Sonsuz salat ve selâm, kâinatınmedar-ı iftiharı olan bütün nebilerin efendisi Hz. Muhammed’e ve onun Al ve Ashabınınüzerine olsun. İlâhî, Senin rızanı umarak burada...

daha fazla bilgi edinin

Hatim Duası

Okunuşu: “Elhamdülillâhi rabbil âlemîn* vel âkibetü lil müttakîn* velâ udvâne illâ alez-zâlimîn* vessalâtü vesselâmü alâ Resulinâ Muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmaîn*Rabbenâ tekabbel minnâ inneke entes-semîul alîm*Ve tüb aleynâ yâ mevlânâ inneke...

daha fazla bilgi edinin
Toplam 25 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.12345...1020...Son »

Namaz Vakitleri

İstenilen şehre ait veriler alınamadı!